PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2024 m. gegužės 21 d. posėdyje

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2024 m. gegužės 21 d. (antradienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00–10.05

 

 

1-2.

XIVP-3605

(2) ES

Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 4, 5 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Dainius Kreivys (ministras)

pranešėjas – Romualdas Vaitkus (AAK)

10.05–10.10

priėmimas

registracijos data

(2) 2024-05-09

TD (2) 2024-05-16

svarstymo data

(2) 2024-05-14

 

1-3.

XIVP-3514

(2)

Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. I-270 5, 21, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Raimundas Lopata/ 29 SN

pranešėjas – Matas Maldeikis (ATK)

10.10–10.15

priėmimas

registracijos data

(2) 2024-05-13

TD (2) 2024-05-17

svarstymo data

(2) 2024-05-16

 

1-4.

XIVP-3001

(2)

Baudžiamojo kodekso 114, 118, 119, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjai – Irena Haase (TTK), Jonas Jarutis (NSGK)

10.15–10.20

svarstymas

pateikimo data

2023-09-12

TTK (2) 2024-05-17

 

1-5.

XIVP-3719

(2)

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Artūras Žukauskas/ 29 SN

pranešėja – Vilija Targamadzė (ŠMK)

10.20–10.25

svarstymas

pateikimo data

2024-05-07

ŠMK (2) 2024-05-15

 

1-6.

XIVP-3649

(2)

 

2-sujungti XIVP-3649, XIVP-3659

Atmintinų dienų įstatymo
Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėja – Jurgita Šiugždinienė (LKVIAK)/ 29 SN

pranešėja – Beata Pietkiewicz (ŠMK)

10.25–10.30

svarstymas

pateikimo data

2024-04-23

ŠMK (2) 2024-05-15

 

1-7.

XIVP-3595

(2)

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo
Nr. VIII-602 2112 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Linas Slušnys

pranešėjas – Mindaugas Puidokas (SRK)

10.3010.35

svarstymas

pateikimo data

2024-04-23

SRK (2) 2024-05-15

 

1-8.

XIVP-3245

(2)

Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Kasparas Adomaitis/ 8 SN

pranešėja – Aistė Gedvilienė (AAK)

10.35–10.40

svarstymas

pateikimo data

2023-11-16

AAK (2) 2024-05-16

 

1-9.

XIVP-3798

Seimo rezoliucijos „Dėl Sakartvelo europinės integracijos“ projektas

pranešėjas – Raimundas Lopata

10.40–11.00

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2024-05-20

 

 

1-10.

Balsavimas dėl projektų

10.45–11.10

 

1-11.1.

XIVP-3764

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 30, 36, 363, 364 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 366 straipsniu įstatymo projektas

pranešėja –
Monika Navickienė (ministrė)

11.1011.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – ŽTK

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-10

TD 2024-05-16

 

 

1-11.2.

XIVP-3765

Administracinių nusižengimų kodekso 72 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja –
Monika Navickienė (ministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – SRDK, ŽTK

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-10

TD 2024-05-16

 

 

1-12.1.

XIVP-3748

Sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Zedelytė Kaminskė (viceministrė)

11.2011.35

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-15

 

 

1-12.2.

XIVP-3749

Administracinių nusižengimų kodekso 981 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Zedelytė Kaminskė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ŠMK

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-15

 

 

1-12.3.

XIVP-3750

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13, 16 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Zedelytė Kaminskė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-15

 

 

1-12.4.

XIVP-3751

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Zedelytė Kaminskė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-15

 

 

1-12.5.

XIVP-3752

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Zedelytė Kaminskė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-15

 

 

1-12.6.

XIVP-3753

Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Zedelytė Kaminskė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-15

 

 

1-12.7.

XIVP-3754

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Zedelytė Kaminskė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – URK

papildomas – ŠMK

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-15

 

 

1-12.8.

XIVP-3755

Užimtumo įstatymo
Nr. XII-2470 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Zedelytė Kaminskė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-15

 

 

1-12.9.

XIVP-3756

Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1540 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Zedelytė Kaminskė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-15

 

 

1-13.

XIVP-3766

Lietuvos banko įstatymo
Nr. I-678 433, 436, 437, 477 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 434 straipsniu įstatymo projektas

pranešėja – Gintarė Skaistė (ministrė)

11.3511.45

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-11

registracijos data

2024-05-10

TD 2024-05-17

 

 

1-14.

XIVP-3763

Valstybės skolos įstatymo
Nr. I-1508 pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Gintarė Skaistė (ministrė)

11.4511.55

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-11

registracijos data

2024-05-10

TD 2024-05-21

 

 

1-15.

XIVP-3767

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 V skyriaus pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Ewelina Dobrowolska (ministrė)

11.5512.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo
IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2024-05-10

TD 2024-05-15

 

 

1-16.1.

XIVP-3761

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 60, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 79, 80, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 104, 106, 108, 124, 134, 139 straipsnių ir V skyriaus šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Simonas Gentvilas (ministras)

12.0012.10

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  AAK

papildomas – KK

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo
IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2024-05-10

TD 2024-05-16

 

1-16.2.

XIVP-3762

Geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Simonas Gentvilas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  AAK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo
IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2024-05-10

TD 2024-05-16

 

1-17.1.

XIVP-3746

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kazys Starkevičius

12.1012.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

2024-06-13

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-13

ESTG 

 

 

1-17.2

XIVP-3747

Žemės įstatymo Nr. I-446 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kazys Starkevičius

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

2024-06-13

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-13

ESTG 

 

Įstatymas buvo pakeistas 2024-04-23, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

1-18.

XIVP-3671

Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Juozas Baublys/ 29 SN

12.2012.35

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo
IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2024-04-24

TD 2024-05-06 gali prieštarauti Konstitucijai

ESTG 2024-05-16

TTK 2024-05-17

 

 

1-19.

Balsavimas dėl projektų

12.20–12.50

 

1-20.

Seimo narių pareiškimai

12.50–13.00

 

 

 

PERTRAUKA

13.0014.00

 

 

2-1.

XIVP-3774

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

 

-2023 metų valstybės pažangos ataskaita;

-2023 metų valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;

-2023 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

pranešėjai – Ingrida Šimonytė (Ministrė Pirmininkė), Gintarė Skaistė (ministrė), Mindaugas Macijauskas (Valstybės kontrolierius)

14.00–15.50

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – visi kiti Seimo komitetai siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-15

TD 2024-05-16

 

2-2.

XIVP-3772

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Valstybės socialinių fondų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

 

-2023 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo metinių ataskaitų rinkinys;

-2023 metų Garantinio fondo metinių ataskaitų rinkinys;

-2023 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo metinių ataskaitų rinkinys.

pranešėjai –
Monika Navickienė (ministrė), Mindaugas Macijauskas (Valstybės kontrolierius)

15.50–16.05

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – ADK

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-15

TD 2024-05-16

 

2-3.

XIVP-3773

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Pensijų anuitetų fondo metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

pranešėjai –
Monika Navickienė (ministrė),  Mindaugas Macijauskas (Valstybės kontrolierius)

16.05–16.10

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – ADK

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-15

TD 2024-05-16

 

2-4.

XIVP-3771

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

pranešėjai – Aurimas Pečkauskas (viceministras)

Mindaugas Macijauskas (Valstybės kontrolierius)

16.10–16.25

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas – ADK

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-15

TD 2024-05-16

 

2-5.

XIVP-3797

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 13 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurimas Pečkauskas (viceministras)

16.2516.35

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-20

TD 2024-05-20

 

 

2-6.

XIVP-3672

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 113 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kazys Starkevičius

16.3516.45

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-25

registracijos data

2024-04-24

TD 2024-05-06

ESTG 2024-05-13

 

Įstatymas buvo pakeistas 2023-12-23, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

2-7.

XIVP-3452

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Jonauskas/ 6 SN/
30 SN

16.4516.55

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-25

registracijos data

2024-01-25

TD 2024-01-29

ESTG 2024-02-12

 

Įrašytas pagal Seimo statuto 137 str. 4 d.

 

2-8.

XIVP-3742

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ligita Girskienė

16.5517.05

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-25

registracijos data

2024-05-07

TD 2024-05-13

ESTG 

 

Įstatymas buvo pakeistas 2023-12-23, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

2-9.1.

XIVP-3784

 

prie

XIVP-3675

Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2547 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Zigmantas Balčytis/ 29 SN

17.0517.15

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-11

registracijos data

2024-05-16

TD 2024-05-20

 

 

2-9.2.

XIVP-3785

 

prie

XIVP-3675

Kredito unijų įstatymo
Nr. I-796 18, 22, 24, 26, 50 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Zigmantas Balčytis

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-11

registracijos data

2024-05-16

TD 2024-05-20

 

2-10.

Balsavimas dėl projektų

17.00–17.30

 

 

Rezerviniai klausimai:

 

 

 

r-1.

XIVP-3248

Augalų apsaugos įstatymo
Nr. I-1069 2, 7, 20, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41, 42, 61, 62, 71, 72, 161, 162 straipsniais įstatymo projektas

teikėjas – Kęstutis Navickas/ 29 SN

pranešėjas – Viktoras Pranckietis (KRK)

svarstymas

pateikimo data

2023-12-23

KRK 2024-05-15 grąžinti iniciatoriams tobulinti

 

r-2.

XIVP-3466

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 pirmojo skirsnio, 8, 10, 11, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81, 131 straipsniais įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Kęstutis Navickas (ministras)

pranešėjas – Jonas Gudauskas (KRK)

svarstymas

pateikimo data

2024-03-12

KRK 2024-05-15 grąžinti iniciatoriams tobulinti

 

r-3.

XIVP-3713

(2)

Seimo nutarimo „Dėl atsisakymo suteikti valstybės pripažinimą Lietuvos Jehovos liudytojų religinei bendrijai“ projektas

teikėjas – Tomas Vytautas Raskevičius

pranešėjas – Tomas Vytautas Raskevičius (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2024-05-09

ŽTK (2) 2024-05-16

 

r-4.

XIVP-3780

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo
Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rasa Budbergytė/ 10 SN

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2024-05-16

TD 2024-05-20

 

r-4.

XIVP-3781

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2024 m. gegužės 8 d. išvados Nr. 250-I-9“ projektas

pranešėjas – Edmundas Pupinis (PK)

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2024-05-16

TD 2024-05-20

 

r-5.

XIVP-3782

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2024 m. gegužės 8 d. išvados Nr. 250-I-10“  projektas

pranešėjas – Edmundas Pupinis (PK)

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2024-05-16

TD 2024-05-20

 

r-6.

XIVP-3794

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 gruodžio 17 d. nutarimo
Nr. XIV-97 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Jurgis Razma (Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas)

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2024-05-17

TD 2024-05-20

 

r-7.

2024 m. gegužės 30 d. (ketvirtadienio) Seimo posėdžių darbotvarkės tvirtinimas

pranešėja Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo Pirmininkė)

(Jurgis Razma (Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė

 

 

 

 

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen