LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 70 sTRAIPSNIO PApildymo“

PROJEKTO

 

2023-03-29 Nr. XIVP–2581

Vilnius

 

Įvertinę teikiamo įstatymo projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.         Teikiamo statuto pavadinime vietoj žodžio „papildymo“ įrašytinas žodis „pakeitimo“.

2.         Statuto projekto 2 straipsnio pavadinime ir pakeitimų esmėje vietoj žodžių „įstatymo“ ir „įstatymas“ įrašytini atitinkamai žodžiai „statuto“ ir „statutas“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                            Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. [email protected]