Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2022-01-20  Nr. SPP-138

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

Užsiregistravo 56 Seimo nariai (14.00 val.)

 

 

14.01 val.

SVARSTYTA. Vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straipsnių, septintojo skirsnio ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 271 straipsniu ir 23, 24, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIVP-1208(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (taikoma skubos tvarka) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas G. Paluckas.

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 6 straipsnio, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

 

6 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

7–24 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R. Žemaitaitis.

 

 

14.07 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 602, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1209(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (taikoma skubos tvarka) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo narys R. Žemaitaitis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

 

14.08 val.

SVARSTYTA. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1226(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrovolska) (taikoma skubos tvarka) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.10 val.

SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 2, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1249(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (taikoma skubos tvarka) (priėmimas).

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo narys K. Vilkauskas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.12 val.

SVARSTYTA. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu ir 2 priedu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4637(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

3 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

4–11 straipsniai priimti bendru sutarimu.

12 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.13 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4638(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.14 val.

SVARSTYTA. Teismų įstatymo Nr. I-480 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1094(3) (susijęs Nr. XIVP-1018) (teikėjas – S. Šedbaras) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento keturių pastabų (pagrindinis komitetas dviem pastaboms nepritarė, vienai pritarė, vienai pritarė iš dalies).

1 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie Seimo nario S. Šedbaro pasiūlymą, kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

Seimo nario S. Šedbaro pasiūlymui, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, ir naujam 2 straipsniui pritarta bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.17 val.

SVARSTYTA. Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1007(3) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas K. Masiulis.

 

Pranešėjas informavo apie Seimo nario K. Masiulio pasiūlymą dėl 1 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

1 straipsnis (su Seimo nario K. Masiulio pasiūlymu, kuriam pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie kitus du Seimo nario K. Masiulio pasiūlymus, kuriems pritarė pagrindinis komitetas ir kurie susiję su jo ankstesniu pasiūlymu, dėl kurio Seimas jau apsisprendė.

2 straipsniui su pagrindinio komiteto pritarta redakcija pagal Seimo nario K. Masiulio pasiūlymus, kuriems pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.20 val.

SVARSTYTA. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1008(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas K. Masiulis.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl Seimo narių J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymo dėl naujo 2 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Urbanavičius.

Seimo narių J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymui, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, ir naujam 2 straipsniui pritarta bendru sutarimu.

 

3 straipsnis (buvęs 2 straipsnis, su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

4 straipsnis (buvęs 3 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.22 val.

SVARSTYTA. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3163 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1009(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.22 val.

SVARSTYTA. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1010(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas K. Masiulis.

 

Dėl Seimo narių Z. Balčyčio ir J. Razmos pasiūlymų dėl 1 straipsnio, kurių pirmam pagrindinis komitetas nepritarė, o antram pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (reikalavo balsuoti dėl pirmojo pasiūlymo).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad pasiūlymų dėl šio projekto svarstymas atidedamas iki balsavimo laiko.

 

 

14.26 val.

SVARSTYTA. Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-429(2) (teikėjai – K. Vilkauskas / 4 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotojas V. Bukauskas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

Dėl Seimo nario K. Vilkausko pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Vilkausko (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

1 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija pagal minėtus pasiūlymus) priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, E. Rudelienė.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

 

14.30 val.

SVARSTYTA. Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-430(3) (teikėja – D. Asanavičiūtė) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.31 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos įsteigimo“ projektas Nr. XIVP-1199(2) (teikėjas – L. Kasčiūnas) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo projekto kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, R. Lopata.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.34 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 7, 69, 84 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1284 (teikėjai – J. Urbanavičius, R. Vaitkus) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys J. Urbanavičius.

 

Klausė Seimo nariai: G. Kindurys, L. Nagienė, V. Ąžuolas, I. Haase, A. Palionis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Vaitkus, G. Kindurys.

 

Balsavimas dėl šio projekto – numatytu laiku.

 

 

14.51 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-1289(2) (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Juozapaitis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K. Vilkauskas, R. Šarknickas.

 

NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas priminė balsų skaičiavimo grupės sudėtį: V. Bakas (Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“), J. Baublys (Liberalų sąjūdžio frakcija), R. Budbergytė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija), A. Kubilienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija), S. Lengvinienė (Laisvės frakcija), M. Maldeikis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija), B. Petkevič (Lietuvos regionų frakcija), M. Puidokas (Darbo partijos frakcija).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slapto balsavimo laikas bus patikslintas vėliau.

 

 

14.54 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Armano Abramavičiaus atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ projektas Nr. XIVP-1269(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: S. Šedbaras, R. Šalaševičiūtė.

 

Kalbėjo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Navickas, V. Bakas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje: už – 41, prieš – 23, susilaikė 32. Nepritarta. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (15.06 val.)

 

NUTARTA. Grąžinti šį projektą pagrindiniam komitetui tobulinti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo narė M. Danielė (pakvietė Laikinosios Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės narius po balsavimo susirinkti, nes reikia perrinkti pirmininką).

 

 

15.08 val.

SVARSTYTA. Vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straipsnių, septintojo skirsnio ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 271 straipsniu ir 23, 24, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIVP-1208(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (taikoma skubos tvarka) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straipsnių, septintojo skirsnio ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 271 straipsniu ir 23, 24, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (15.08 val.)

 

 

15.09 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 602, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1209(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (taikoma skubos tvarka) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 602, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (15.09 val.)

 

 

15.10 val.

SVARSTYTA. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1226(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrovolska) (taikoma skubos tvarka) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (15.10 val.)

 

 

15.11 val.

SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 2, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1249(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (taikoma skubos tvarka) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 2, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.11 val.)

 

 

15.12 val.

SVARSTYTA. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu ir 2 priedu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4637(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu ir 2 priedu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (15.12 val.)

 

 

15.12 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4638(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.13 val.)

 

 

15.13 val.

SVARSTYTA. Teismų įstatymo Nr. I-480 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1094(3) (susijęs Nr. XIVP-1018) (teikėjas – S. Šedbaras) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Teismų įstatymo Nr. I-480 63 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (15.13 val.)

 

 

15.14 val.

SVARSTYTA. Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1007(3) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 2, susilaikė 7. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.14 val.)

 

 

15.15 val.

SVARSTYTA. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1008(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 99, prieš – 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (15.15 val.)

 

 

15.15 val.

SVARSTYTA. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3163 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1009(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3163 8 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.16 val.)

 

 

15.17 val.

SVARSTYTA. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1010(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas K. Masiulis.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Seimo narių Z. Balčyčio ir J. Razmos pirmo pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti Seimo narių Z. Balčyčio ir J. Razmos pasiūlymą dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 45. Pritarta. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (15.18 val.)

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

Balsuota dėl Seimo narių Z. Balčyčio ir J. Razmos pirmo pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 49, prieš – 24, susilaikė 33. Nepritarta. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (15.20 val.)

 

Dėl Seimo narių Z. Balčyčio ir J. Razmos antro pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Seimo narių Z. Balčyčio ir J. Razmos antro pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

 

2 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 102, prieš – 1, susilaikė 8. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (15.21 val.)

 

 

15.22 val.

SVARSTYTA. Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-429(2) (teikėjai – K. Vilkauskas / 4 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 102, prieš – 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.22 val.)

 

 

15.23 val.

SVARSTYTA. Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-430(3) (teikėja – D. Asanavičiūtė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (15.23 val.)

 

 

15.23 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos įsteigimo“ projektas Nr. XIVP-1199(2) (teikėjas – L. Kasčiūnas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos įsteigimo“. Balsavimo rezultatai: už – 66, prieš – 24, susilaikė 20. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.23 val.)

 

 

15.24 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 7, 69, 84 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1284 (teikėjai – J. Urbanavičius, R. Vaitkus) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo nariai: V. Ąžuolas (siūlė paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu), J. Razma, A. Vyšniauskas (siūlė paskirti Kaimo reikalų komitetą ir Ekonomikos komitetą papildomais komitetais), P. Gražulis (siūlė atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą ir paskirti Aplinkos apsaugos komitetą šiam projektui svarstyti), R. Šalaševičiūtė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto), J. Urbanavičius, K. Mažeika.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 54, prieš – 24, susilaikė 27. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (15.25 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą, Ekonomikos komitetą ir Kaimo reikalų komitetą papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui slaptą balsavimą organizuoti nuo 15.30 val. iki 15.50 val. pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slaptą balsavimą.  

 

 

PERTRAUKA

(15.30–15.54 val.)

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

 

15.54 val.

Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen kalba III (rudens) sesijos pabaigos proga

 

 

16.02 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-1289(2) (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Seimo nutarimo „Dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko patvirtinimo“ projekto Nr. XIVP-1289(2) priėmimo:

išduota biuletenių – 97;

rasta biuletenių – 96;

galiojančių biuletenių – 96;

negaliojančių biuletenių – 0;

už – 89;

prieš – 1;

susilaikė 6.

Pritarta.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko patvirtinimo“.

 

 

Giedamas Lietuvos valstybės himnas

 

 

Užsiregistravo 98 Seimo nariai (16.05 val.)

 

Posėdis baigtas

(16.07 val.)

 

III (rudens) sesija baigta

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Vytautas Mitalas

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                      Rima Staričenkaitė