LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS ĮSTATYMO NR. I-108 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-04-07 Nr. XIVP-2377(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                        Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]