PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552

6, 46, 60, 61, 64, 65, 67 IR 68 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO NR. XIIIP-4299

 

2020 m. kovo 12 d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

(46)

 

(1)

 

Argumentai:

Pateiktas pasiūlymas Įstatymo projektui Nr. XIIIP-4294 dėl strateginio lygmens planavimo dokumento – Nacionalinės darbotvarkės sveikatos (sveikatinimo veiklos) sričiai – rengimo, kuris konsoliduotų kelių Seimo nutarimu patvirtintų ir šiuo metu galiojančių strateginio lygmens planavimo dokumentų – Seimo nutarimu Nr. XIII-964 patvirtintos Lietuvos sveikatos 2014-2020 metų strategijos ir Seimo nutarimu Nr. X-1070 patvirtintos Psichikos sveikatos strategijos – ilgalaikės plėtros nuostatas. Nacionalinę darbotvarkę sveikatos (sveikatinimo veiklos) sričiai rengtų Vyriausybė ir teiktų Seimui svarstyti iki 2021 m. sausio 1 d. Seimas šią nacionalinę darbotvarkę svarstytų ir tvirtintų iki 2022 m. sausio 1 d.

Siekiant suderinti įstatymų projektų Nr. XIIIP-4294 ir Nr. 4299 nuostatas yra keistinos Įstatymo projekto Nr. XIIIP-4299 nuostatos, siūlant nustatyti, kad nacionalinės sveikatinimo veiklos vystymosi kryptis nustato Seimas, tvirtindamas Valstybės pažangos strategiją ar (ir) Nacionalinę darbotvarkę sveikatos (sveikatinimo veiklos) sričiai.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto Nr. XIIIP-4299 2 straipsniu keičiamo Įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Nacionalinės sveikatinimo veiklos vystymosi kryptis nustato Seimas, tvirtindamas Valstybės pažangos strategiją ar (ir) Nacionalinę darbotvarkę sveikatos (sveikatinimo veiklos) sričiai ir priimdamas įstatymus. Nacionalinės sveikatinimo veiklos strateginiai tikslai ir (arba) pažangos uždaviniai, valstybės siekiamo sveikatos lygio rodikliai nustatomi Vyriausybės tvirtinamame Nacionaliniame pažangos plane.

 

Teikia:

 

Seimo nariai

Asta Kubilienė

Laimutė Matkevičienė

Darius Kaminskas