2017-12-07

 

PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI

Nr. XIIIP-1227(2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Str.

Str. d.

P.

 

 

 

Argumentai:

2014 m. lapkričio mėn. buvo pasirašytas ketinimų protokolas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos studentų sąjungos dėl valstybės paramos studentams skatinti didinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos studentų sąjunga vieningai sutarė, kad studentų skatinimui turėtų būti skiriama daugiau dėmesio. Pasirašytame dokumente vienas iš numatytų partnerių ketinimų - atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, siekti, kad iki 2018 m. studentams skatinti skiriamos valstybės lėšos, palyginti su 2014 m. vienam studentui skaičiuojama suma, palaipsniui didėtų iki 50 procentų. 

2014 m. pirmos pakopos ir vientisųjų studijų bei antros pakopos studento skatinimui per metus norminėje studijų kainoje buvo numatyta 2,5 BSI. Doktorantų stipendijoms buvo skiriama apie 14 mln. EUR per metus. Siekiant pasiekti numatytą tikslą iki 2018 m. studentų skatinimui numatyta suma norminėje studijų kainoje turėtų siekti 3.75 BSI (šiuo metu – 3,25 BSI). Doktorantų stipendijoms, pagal numatytą ketinimų protokolą, turėtų būti skiriama 21 mln. EUR per metus (šiuo metu 17 mln. tūkst. EUR). 

Norint pasiekti ketinimų protokole numatytus dydžius, kurie yra būtini norint užtikrinti studentų galimybes siekti geriausių akademinių rezultatų, valstybė studentų skatinimui papildomai turėtų skirti apie 5 mln. EUR per metus.

 

Pasiūlymas:

Papildomai skirti 5 000 tūkst. EUR sumą studentų ir doktorantų stipendijoms didinti.

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės skolos aptarnavimui skirtų asignavimų sumažinimas.

 

Teikia                                

Seimo nariai:

Gintaras Steponavičius

Mantas Adomėnas

Eugenijus Jovaiša

Arūnas Gelūnas

Aušra Papirtienė

Aušrinė Armonaitė

Edmundas Pupinis

Gintaras Vaičekauskas