Projekto

lyginamasis variantas

                                                                                                                                                    

 

Lietuvos respublikos

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS ĮSTATYMO Nr. IX-985 7 straipsniO pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                            d.    Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 7 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ir narių pareigos nesuderinamos su pareigomis kitose rinkimų ar referendumo komisijose, taip pat su kandidato į Seimo narius, kandidato į Respublikos Prezidentus ir jo patikėtinio, kandidatų į savivaldybės tarybos narius ir jų atstovų, rinkimų ar referendumo stebėtojų statusu, taip pat su Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės referendumui surengti, savivaldybės tarybos nario statusu.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                       Julius Sabatauskas

 

                                           Andrius Palionis

 

                                           Ramūnas Karbauskis