2017-10-25

PASIŪLYMAS

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1074

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

(N)

 

Argumentai:

Remiantis Europos Parlamento Europos Tarybos 2009 m. birželio 18 d. rekomendacija buvo sukurta Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET), siekiant perkelti ir užskaityti siekiančių įgyti kvalifikaciją asmenų mokymosi rezultatus. Profesinio mokymo programos ar modulio rezultatai formuojami derinant su konkretaus kvalifikacijos lygio reikalavimais bei profesiniuose standartuose apibrėžtomis kompetencijomis, todėl kreditų įvedimas į profesinio mokymo sistemą palengvintų asmenų mokymosi pasiekimų perkėlimą, kaupimą ir pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.

 

Pasiūlymas:

Papildyti 2 straipsnį nauja 5 dalimi:

„5. Mokymosi kreditas – mokymosi apimties vienetas, kuriuo matuojami mokymosi rezultatai ir besimokančiojo darbo laikas.“

12

6

(N)

 

Pasiūlymas:

Papildyti 12 straipsnį nauja 6 dalimi:

„6. Profesinio mokymo programos vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet nemažiau kaip 30 kreditų.“

12

 

 

Argumentai:

Profesinis mokymas kiekvienam asmeniui yra individualus ir pagrįstas asmeniniais gebėjimais ir poreikiais, todėl svarbu, kad kiekvienam norinčiam keisti pasirinktą profesinio mokymo programą būtų sudaromos tokios sąlygos.

 

Pasiūlymas

Papildyti 12 straipsnį nauja 8 dalimi:

„8. Asmuo, kurio pirminį profesinį mokymą finansuoja valstybė, švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę keisti profesinio mokymo programą ir formą toje pačioje švietimo srityje pagal Lietuvos švietimo klasifikatorių, neprarasdamas likusios valstybinio profesinio mokymo finansavimo dalies, ne didesnės negu tos profesinės mokymo programos kaina.“

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                            Eugenijus Jovaiša

                                                                                                Aušra Papirtienė

                                                                                                Edmundas Pupinis

                                                                                                Gintaras Steponavičius