LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. XIII-593 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-01-05    Nr. XIIIP-1119(2)

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

R. Rutkauskaitė, tel. (8 5) 239 6545, el. p. [email protected]