Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-06-06  Nr. SPP-295

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 89 Seimo nariai (10.00 val.)

 

10.00 val.

Informaciniai pranešimai.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad generalinis prokuroras kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo sutikimo patraukti  Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

 

10.01 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2019 m. birželio 6 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

         

Kalbėjo Seimo nariai: E. Vareikis (dėl rezoliucijos projekto Nr. XIIIP-3476(2), M. Adomėnas (dėl rezoliucijos projekto Nr. XIIIP-3444), E. Gentvilas (dėl projekto Nr. XIIIP-1787(2)ES ir lydimųjų), K. Mažeika, J. Razma (dėl projekto Nr. XIIIP-1998(3), J. Sabatauskas (dėl projekto Nr. XIIIP-3190(2).

 

Užsienio reikalų komiteto pasiūlymui įtraukti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos „Dėl Sovietų Sąjungos vykdyto Krymo totorių tautos naikinimo pripažinimo genocidu“ projektą Nr. XIIIP-3476(2) pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos „Dėl medinio sakralinio kultūros paveldo išsergėjimo“ projektą Nr. XIIIP-3444: už – 62, prieš – 2, susilaikė 23. Pritarta. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (10.05 val.)

 

Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymui grąžinti į darbotvarkę Žemės gelmių įstatymo
Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1787(2)ES ir lydimuosius projektus pritarta bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 5051 straipsniu ir 589, 614 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1998(3): už – 39, prieš – 35, susilaikė 22. Nepritarta. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (10.07 val.)

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Peticijų įstatymo Nr. VIII-1313 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3190(2): už – 35, prieš – 12, susilaikė 44. Nepritarta. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (10.08 val.)

 

Kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2019 m. birželio 6 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.10 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas Nr. XIIIP-2031(3) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–96 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 97 straipsnio S. Gentvilo, A. Vinkaus ir kt. pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.  

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, pritariantys pasiūlymui svarstyti visas pataisas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 97 straipsnio S. Gentvilo, A. Vinkaus ir kt. pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 97 straipsnio S. Gentvilo, A. Vinkaus ir kt. antros pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.  

Pirmininkas pranešė, kad pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 97 straipsnio S. Gentvilo, A. Vinkaus ir kt. antros pataisos,  kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 97 straipsnio S. Gentvilo pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys  S. Gentvilas (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 97 straipsnio S. Gentvilo pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 97 straipsnio S. Gentvilo, A. Vinkaus ir kt. trečios pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 97 straipsnio S. Gentvilo, A. Vinkaus ir kt. trečios pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

97 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

98–115 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 116 straipsnio V. Sinkevičiaus, K. Mažeikos ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Mažeika.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 116 straipsnio V. Sinkevičiaus, K. Mažeikos ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

116 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 117 straipsnio V. Sinkevičiaus, K. Mažeikos ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Mažeika. 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 117 straipsnio V. Sinkevičiaus, K. Mažeikos ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

117 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

118-143 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei ir pasiūlymams dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, K. Mažeika, K. Starkevičius, A. Salamakinas.

 

NUTARTA. Priimti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.36 val.)

 

10.37 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2032(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėja – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (10.39 val.)

 

10.40 val.

SVARSTYTA. Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 straipsnio pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2033(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 straipsnio pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (10.41 val.)

 

10.41 val.

SVARSTYTAAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2034(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (10.42 val.)

 

10.43 val.

SVARSTYTAAviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 10 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2035(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 10 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (10.44 val.)

 

10.45 val.

SVARSTYTA. Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 28 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2036(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 28 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (10.45 val.)

 

10.46 val.

SVARSTYTA. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135  41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2037(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 41 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (10.46 val.)

 

10.47 val.

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2038(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.48 val.)

 

10.48 val.

SVARSTYTAEnergetikos įstatymo Nr. IX-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2039(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 95, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (10.49 val.)

 

10.50 val.

SVARSTYTAGamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2040(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 13 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.50 val.)

 

10.51 val.

SVARSTYTA. Geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2041(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (10.52 val.)

 

10.53 val.

SVARSTYTA. Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2042(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 17 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.53 val.)

 

10.54 val.

SVARSTYTAGeriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2043(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 1, susilaikė 1. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (10.55 val.)

 

10.56 val.

SVARSTYTA. Kelių įstatymo Nr. I-891 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2044(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Kelių įstatymo Nr. I-891 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (10.56 val.)

 

10.57 val.

SVARSTYTA. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2045(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 22 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (10.57 val.)

 

10.58 val.

SVARSTYTA. Miškų įstatymo Nr. I-671 papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2046(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Miškų įstatymo Nr. I-671 papildymo 101 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.58 val.)

 

 

 

 

10.59 val.

SVARSTYTA. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 4, 17, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2047(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 4, 17, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (11.00 val.)

 

11.01 val.

SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2048(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (11.02 val.)

 

11.02 val.

SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2049(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–23 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.04 val.)

 

11.05 val.

SVARSTYTAPajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 1, 4, 5, 6 ir 7 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2050(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

Dėl ankstesnio balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys P. Urbšys (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 4 straipsnio S. Gentvilo pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys  S. Gentvilas (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 4 straipsnio S. Gentvilo pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 4 straipsnio S. Gentvilo antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys  S. Gentvilas (atsiėmė pataisą).

 

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 6 straipsnio S. Gentvilo, A. Vinkaus ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 6 straipsnio S. Gentvilo, A. Vinkaus ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

7 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 1, 4, 5, 6 ir 7 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.08 val.)

 

11.08 val.

SVARSTYTA. Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 201, 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2051(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–15 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 201, 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (11.11 val.)

 

11.11 val.

SVARSTYTA. Statybos įstatymo Nr. I-1240 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2052(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Statybos įstatymo Nr. I-1240 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.13 val.)

 

11.14 val.

SVARSTYTA. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2053(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (11.14 val.)

 

11.15 val.

SVARSTYTA. Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2054(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.15 val.)

 

11.16 val.

SVARSTYTA. Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2055(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 9 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.16 val.)

 

11.17 val.

SVARSTYTA. Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-1826 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2056(2)
(teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, P. Saudargas.

 

Balsuota dėl pagrindinio komiteto pasiūlytos naujos įstatymo redakcijos (atsižvelgiant į Teisės departamento pasiūlymą): už – 58, prieš – 9, susilaikė 20. Pritarta. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (11.22 val.)

 

4 straipsnis (dėl įsigaliojimo) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad straipsnių numeracija bus suredaguota.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, K. Starkevičius, K. Mažeika.

 

NUTARTA. Priimti Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-1826 1 straipsnio pakeitimo įstatymą
. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 1, susilaikė 19. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (11.27 val.)

 

11.28 val.

SVARSTYTA. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2057(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (11.28 val.)

 

11.29 val.

SVARSTYTA. Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 13, 21, 34, 48 ir 51 straipsnių pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2058(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Mažeika.

 

1–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 13, 21, 34, 48 ir 51 straipsnių pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.30 val.)

 

11.31 val.

SVARSTYTA. Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2060(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (11.31 val.)

 

Alternatyvus balsavimas dėl Vyriausybės valandai skiriamo laiko: už pasiūlymą Vyriausybės valandai skirti pusvalandį balsavo 75, už  pasiūlymą Vyriausybės valandai skirti valandą – 20. Pritarta pirmajam pasiūlymui. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (11.33 val.)

 

11.34 val.

SVARSTYTA. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2 ir 14 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-2061(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2 ir 14 straipsnių pakeitimo  įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (11.34 val.)

 

11.35 val.

SVARSTYTAŽuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2839(2) (teikėjas – K. Mažeika) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 24 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (11.35 val.)

 

11.36 val.

SVARSTYTA. Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2840(2) (teikėjas – K. Mažeika) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (11.37 val.)

 

11.38 val.

SVARSTYTA. Želdynų įstatymo Nr. X-1241 8, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2841(2) (teikėjas – K. Mažeika) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Želdynų įstatymo Nr. X-1241 8, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.38 val.)

 

11.39 val.

SVARSTYTA. Seimo rezoliucijos „Dėl Sovietų Sąjungos vykdyto Krymo totorių tautos naikinimo pripažinimo genocidu“ projektas Nr. XIIIP-3476(2) (teikėjai – A. Ažubalis / 3 Seimo nariai) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Ažubalis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Gumuliauskas, S. Tumėnas, L. Kasčiūnas, E. Zingeris, A. Anušauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Gumuliauskas.

 

Balsuota, ar priimti šią rezoliuciją be pataisų: už – 77, prieš – 0, susilaikė 1. Pritarta. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (11.51 val.)

 

NUTARTA. Priimti Seimo rezoliuciją „Dėl Sovietų Sąjungos vykdyto Krymo totorių tautos naikinimo pripažinimo genocidu“ (be pataisų).

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Replikavo Seimo narys E. Zingeris.

 

11.52 val.

SVARSTYTA. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 201 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2984(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Seimo narys S. Gentvilas savo pataisas atsiėmė.

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 201 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (11.53 val.)

 

11.54 val.

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2985(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 72, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (11.54 val.)

 

11.55 val.

SVARSTYTAEnergetikos įstatymo Nr. IX-884 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1937(2) (teikėjai – J. Razma, B. Matelis / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Energetikos įstatymo Nr. IX-884 24 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (11.55 val.)

 

11.56 val.

SVARSTYTA. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3252(2) (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

 

1–10 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius.

 

NUTARTA. Priimti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (11.58 val.)

 

11.59 val.

SVARSTYTA. Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124, 127 straipsnių, ketvirtojo1 skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41, 42, 43 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-2993(2) (teikėjai – Vyriausybė / žemės ūkio ministras G. Surplys) (priėmimas).

 

1–18 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124, 127 straipsnių, ketvirtojo1 skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41, 42, 43 straipsniais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 67, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (12.00 val.)

 

12.01 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 5051 straipsniu ir 589, 614 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1998(3) (teikėjai – V. Bakas / 7 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio projekto priėmimo.

 

Užsiregistravo 49 Seimo nariai (12.01 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio projekto priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui neapsvarstytus rytinio posėdžio darbotvarkės klausimus svarstyti vakariniame posėdyje pritarta bendru sutarimu.

 

12.03 val.

SVARSTYTA. Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1666(2) (teikėjai – A. Kubilienė / 7 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio A. Kubilienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė.   

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio A. Kubilienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga, S. Gentvilas, A. Kubilienė, E. Pupinis, K. Starkevičius, V. Čmilytė-Nielsen, A. Kupčinskas.

 

NUTARTA. Priimti Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 28 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 53, prieš – 7, susilaikė 13. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (12.14 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Kubilienė.

 

12.15 val.

SVARSTYTA. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3418 (teikėjai – A. Palionis, V. Ąžuolas / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys V. Ąžuolas.

 

Klausė Seimo narys J. Razma.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, E. Pupinis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 2, susilaikė 13. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (12.20 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA:

1. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

NUTARTA. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Čimbaras.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui Peticijų įstatymo Nr. VIII-1313 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3190(2) svarstyti vakariniame posėdyje pritarta bendru sutarimu.

 

12.24 val.

SVARSTYTA.  Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3497 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo narys P. Saudargas.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 1, susilaikė 3. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (12.26 val.)

 

12.28 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Seimo paskirto papildomo komiteto Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 2, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1093(2) svarstyti atsisakymo (teikėjai – A. Kubilienė / 13 Seimo narių).

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo statuto 50 straipsnio 5 dalies nuostatą, kad, nagrinėjant įstatymo projektą, Seimo paskirtas papildomas komitetas savo išvadas turi pateikti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui ir Seimui;

pažymėdamas, kad:

1) 2017 m. lapkričio 9 d. Seimo plenariniame posėdyje po pateikimo buvo pritarta Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIIII-157 2, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1093(2) (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIIIP-1093(2) ir numatyta jį svarstyti plenariniame posėdyje Seimo IV (pavasario) sesijos metu;

2) Įstatymo projektui Nr. XIIIP-1093(2) svarstyti pagrindiniu komitetu paskirtas Seimo Sveikatos reikalų komitetas, o papildomais – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas ir Žmogaus teisių komitetas;

3) dėl Įstatymo projekto Nr. XIIIP-1093(2) buvo paprašyta Vyriausybės išvados, kuri buvo pateikta 2018 m. birželio 30 d., t. y. beveik prieš metus;

4) Žmogaus teisių komitetas yra apsvarstęs projektą ir pateikęs savo išvadą 2018 m. kovo 28 d., o Teisės ir teisėtvarkos komitetas iki šiol neapsvarstė Įstatymo projekto Nr. XIIIP-1093(2) ir nepateikė papildomo komiteto išvados, todėl Sveikatos reikalų komitetas kaip pagrindinis komitetas yra priverstas nepagrįstai ilgai laukti ir negali pradėti svarstyti projekto Komitete;

siekdamas nuoseklaus įstatymų projektų svarstymo,

n u t a r i a:

atsisakyti Teisės ir teisėtvarkos komiteto kaip papildomo komiteto Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIIII-157 2, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1093(2) svarstyti.

Pritarta bendru sutarimu.

 

12.28 val.

Informaciniai pranešimai.

 

Posėdžio pirmininkė perskaitė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdžio protokolą: Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija pritarė Seimo nario M. Adomėno prašymui priimti jį į šią frakciją nuo 2019 m. birželio 6 d.

 

12.30 val.

Vyriausybės valanda.

 

Posėdžio pirmininkė priminė, kad Vyriausybės valandai skiriamas pusvalandis ir klausimus pateiks tik opozicijos atstovai.

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis,

aplinkos ministras K. Mažeika,

energetikos ministras Ž. Vaičiūnas,

finansų ministras V. Šapoka,

krašto apsaugos ministras R. Karoblis,

socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis,

sveikatos apsaugos ministras A. Veryga,

švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius,

žemės ūkio ministras G. Surplys.

 

Į opozicijos lyderės V. Čmilytės-Nielsen klausimus (dėl Vyriausybės pažadų, dėl rentų Seimo nariams ir dėl smurto Jurbarke) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis ir sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo narės I. Degutienės klausimą (dėl pratęstų mokslo metų) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, atsakymą papildė švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

Į Seimo nario G. Vaičekausko klausimą (dėl Smiltynės perkėlos) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario A. Syso klausimą (dėl „Sodros“ darbuotojų atlyginimų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario Z. Jedinskio klausimą (dėl Vilniaus gyventojų evakuacijos branduolinės avarijos atveju) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo narės A. Armonaitės klausimą (dėl Vyriausybės programos ir sudėties) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario K. Glavecko klausimą (dėl protų nutekėjimo) atsakė švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

Į Seimo nario K. Starkevičiaus klausimą (dėl Rizikos valdymo fondo) atsakė žemės ūkio ministras G. Surplys.

Į Seimo nario M. Puidoko klausimą (dėl žalos atlyginimo) atsakė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Į Seimo nario S. Gentvilo klausimą (dėl baudžiamojo persekiojimo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario J. Baublio klausimą (dėl pratęstų mokslo metų) atsakė švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

Į Seimo nario R. Juškos klausimą (dėl smurto Jurbarke) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

 

Posėdžio pirmininkė priminė, kad neapsvarstyti rytinio posėdžio darbotvarkės klausimai bus svarstomi vakariniame posėdyje.

 

Užsiregistravo 15 Seimo narių (13.02 val.)

 

Posėdis baigtas

 (13.03 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                    Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                    Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė