image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius,

mob. tel. 8 600 38 904, el. p. [email protected], https://tm.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

 

 

2022-10- Nr.

Į 2022-10-03 Nr. S-2022-4173-XIVP-2051

 

Lietuvos Respublikos Seimui

 

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARČIŲ IR TEISIŲ SUVARŽYMŲ REGISTRO ĮSTATYMO NR. XI-1140 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO projekto Nr. XIVP-2051

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registro įstatymo Nr. XI-1140 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2051 (toliau – Projektas), pažymime, kad Projektui pastabų ir pasiūlymų dėl atitikties Europos Sąjungos teisei neturime, tačiau atkreipiame dėmesį, kad Projekto 2 straipsnyje numatyta, kad siūlomi Sutarčių ir teisių suvaržymo registro įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d., o Įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti priimti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Pastebėtina, kad civilinės sąjungos fakto registravimas Sutarčių ir teisių suvaržymo registre (toliau – Registras) numatytas Lietuvos Respublikos civilinės sąjungos įstatymo projekte Nr. XIVP-1694(2), kurio 35 straipsnyje nustatytas įgyvendinančiųjų teisės aktų priėmimo terminas yra 2023 m. kovo 31 d.

Įstatymo pakeitimams įgyvendinti būtina modernizuoti Registrą. Atsižvelgdami į tai, kad Registro modernizavimas gali būti pradėtas tik pakeitus atitinkamus poįstatyminius teisės aktus dėl registro modernizavimo ir jo nuostatų pakeitimo[1], o Projektas yra lydimasis įstatymo projektas, siūlome Įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo terminą numatyti 2023 m. kovo 31 d.

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                             Ewelina Dobrowolska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indrė Gaisrytė, 8 (671) 85510, el. p. [email protected]

Jolianta Pažus, 8 (671) 86421, el. p. [email protected]

Asta Gedzevičiūtė, 8 (671) 90697, el. p. [email protected][1] Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimu“, 3, 25, 67 ir 68 punktai.