Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-06-20  Nr. SPP-288

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

 

Seimo posėdyje dalyvavo: Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, Vyriausybės nariai, Prezidentas V. Adamkus, Prezidentė D. Grybauskaitė, Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas V. Landsbergis, kiti svečiai.

 

Į Seimo posėdį atvyko Respublikos Prezidentas G. Nausėda.

 

 

10.01 val.

Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas

 

Respublikos Prezidentas G. Nausėda išvyko.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė 10 min. posėdžio pertrauką.

 

 

PERTRAUKA

(10.55–11.05 val.)

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.06 val.)

 

 

11.06 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslinta 2023 m. birželio 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Kalbėjo Seimo narys M. Puidokas.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad projektai Nr. XIVP-2894, Nr. XIVP-2887, Nr. XIVP-2885 ir Nr. XIVP-2908 nėra įtraukti į VI (pavasario) Seimo sesijos darbų programą, ir pasiūlė apsispręsti dėl jų įtraukimo į darbotvarkę.

 

Pasiūlymui įtraukti į darbotvarkę Seimo nutarimo „Dėl 2028 metų paskelbimo Lietuvos laisvės lygos metais“ projektą Nr. XIVP-2894, Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2885, Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18, 33 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2887 ir Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2908, kurie nėra įrašyti į VI (pavasario) Seimo sesijos darbų programą, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo 2023 m. birželio 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 13. Užsiregistravo 121 Seimo narys (11.08 val.).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

 

11.10 val.

SVARSTYTA. Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 pavadinimo, 1, 4, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2806(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

Dėl straipsnių pasiūlymų ir pastabų nebuvo ir niekas nereikalavo balsuoti dėl kiekvieno straipsnio.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: M. Lingė, A. Palionis.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

11.14 val.

SVARSTYTA. Inovacijų skatinimo fondo įstatymo Nr. XIII-3167 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2807(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

11.15 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 122 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2026 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2860(2) (teikėjai – I. Haase / 31 Seimo narys) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

11.16 val.

SVARSTYTA:

1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2357(2)ES (sujungti Nr. XIVP-2357, Nr. XIVP-2414, Nr. XIVP-2416) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska).

2. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2413(2) (teikėjai – V. Bakas / 13 Seimo narių) (svarstymas).

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase (pagrindinio komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2357(2)ES, papildomo komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2413(2).

Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovė V. Aleknaitė-Abramikienė (pagrindinio komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2413(2), papildomo komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2357(2)ES).

Papildomų komitetų išvadas dėl abiejų projektų pateikė komitetų pirmininkai: A. Žukauskas (Švietimo ir mokslo komiteto vardu), T. V. Raskevičius (Žmogaus teisių komiteto vardu).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas, L. Kukuraitis.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl pasiūlymų bus apsispręsta balsuoti numatytu laiku.

 

 

11.37 val.

SVARSTYTA. Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-428(3) (teikėjas – A. Lydeka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Sabatauskas.

Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas M. Lingė.

 

Projekto Nr. XIVP-428(3) pataisų svarstymas

 

Dėl Biudžeto ir finansų komiteto pasiūlymų, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas M. Lingė nereikalavo balsuoti.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

11.41 val.

SVARSTYTA. Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 37, 392 ir 393 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2854(2) (teikėjas – J. Džiugelis) (svarstymas) (Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlė taikyti skubos tvarką).

 

Posėdžio pirmininkas perskaitė pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

11.45 val.

SVARSTYTA:

1. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 92, 95 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2590(3).

2. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 701 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2591(2) (teikėjai – V. Kernagis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovė M. Danielė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: M. Danielė, A. Mazuronis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Žemaitaitis, I. Kačinskaitė-Urbonienė, L. Nagienė.

 

Balsavimas dėl šių projektų – balsavimo dėl projektų laikotarpiu.

 

 

12.02 val.

SVARSTYTA. Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 pavadinimo, 1, 4, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2806(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 pavadinimo, 1, 4, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 4, susilaikė 27. Užsiregistravo 111 Seimo narių (12.02 val.).

 

 

12.02 val.

SVARSTYTA. Inovacijų skatinimo fondo įstatymo Nr. XIII-3167 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2807(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Inovacijų skatinimo fondo įstatymo Nr. XIII-3167 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 3, susilaikė 23. Užsiregistravo 114 Seimo narių (12.03 val.).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas.

 

 

12.03 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 122 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2026 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2860(2) (teikėjai – I. Haase / 31 Seimo narys) (priėmimo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 122 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2026 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 109, prieš – 0, susilaikė 11. Užsiregistravo 120 Seimo narių (12.04 val.).

 

 

12.04 val.

SVARSTYTA. Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-428(3) (teikėjas – A. Lydeka) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 115, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 121 Seimo narys (12.05 val.).

 

 

12.05 val.

SVARSTYTA. Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 37, 392 ir 393 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2854(2) (teikėjas – J. Džiugelis) (svarstymo tęsinys) (Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlė taikyti skubos tvarką).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 118, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 121 Seimo narys (12.06 val.).

2. Taikyti skubos tvarką. Balsavimo rezultatai: už – 114, prieš – 0, susilaikė 8. Užsiregistravo 125 Seimo nariai (12.06 val.).

 

 

12.06 val.

SVARSTYTA:

1. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 92, 95 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2590(3).

2. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 701 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2591(2) (teikėjai – V. Kernagis / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 104, prieš – 4, susilaikė 10. Užsiregistravo 120 Seimo narių (12.07 val.).

 

 

12.07 val.

SVARSTYTA. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2357(2)ES (sujungti Nr. XIVP-2357, Nr. XIVP-2414, Nr. XIVP-2416) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIVP-2357(2)ES pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė I. Haase

 

Dėl Seimo nario V. Bako pasiūlymo dėl 12 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: J. Sabatauskas, E. Dobrowolska.

Balsuota dėl Seimo nario V. Bako pasiūlymo dėl 12 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas: už – 54, prieš – 10, susilaikė 55. Nepritarta. Užsiregistravo 120 Seimo narių (12.14 val.).

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad lieka pagrindinio komiteto redakcija, kurioje buvo iš dalies pritarta Seimo nario V. Bako pasiūlymui. (12.16 val.)

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Vyriausybės pasiūlymą dėl 12 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas (teisingumo ministrė E. Dobrowolska pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir nereikalavo balsuoti).

 

Dėl Seimo nario V. Bako pasiūlymo dėl 13 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Bakas (atsiėmė šį pasiūlymą).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: E. Dobrowolska, J. Sabatauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 0, susilaikė 34. Užsiregistravo 122 Seimo nariai (12.19 val.).

 

 

12.20 val.

SVARSTYTA. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2413(2) (teikėjai – V. Bakas / 13 Seimo narių) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIVP-2413(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė V. Aleknaitė-Abramikienė

 

Dėl Seimo narės R. Šalaševičiūtės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas, E. Dobrowolska.

Balsuota dėl Seimo narės R. Šalaševičiūtės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 56, prieš – 12, susilaikė 56. Nepritarta. Užsiregistravo 124 Seimo nariai (12.25 val.).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: V. Aleknaitė-Abramikienė, L. Kukuraitis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 2, susilaikė 28. Užsiregistravo 124 Seimo nariai (12.29 val.).

 

Replikavo Seimo narys V. Bakas.

 

 

12.31 val. 

SVARSTYTA:

1. Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2868.

2. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 12, 15, 122 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121, 122, 123, 124, 125 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2869.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2870.

4. Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 4 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2871.

5. Laukinių augalų ir grybų įstatymo Nr. VIII-1226 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2872.

6. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 5, 6, 9, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2873.

7. Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2874.

8. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2875.

9. Administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2876 (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – aplinkos ministras S. Gentvilas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Gedvilas, A. Vinkus, O. Leiputė, L. Nagienė, T. Tomilinas.

 

Posėdžio pirmininkas pratęsė balsavimo laiką iki 13.30 val.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Pranckietis.

 

Balsuota dėl pasiūlymo pratęsti klausimams skirtą laiką: už – 20, prieš – 63, susilaikė 22. Nepritarta. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (12.52 val.).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, K. Mažeika.

 

Kalbėjo Kultūros komiteto pirmininkas V. Juozapaitis (dėl Kultūros komiteto kaip papildomo komiteto).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 4, susilaikė 37. Užsiregistravo 113 Seimo narių (12.58 val.).

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIVP-2868–Nr. XIVP-2875 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-2876 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIVP-2868, Nr. XIVP-2869, Nr. XIVP-2871–Nr. XIVP-2875 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Kultūros komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-2870 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.00 val.

SVARSTYTA:

1. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 564 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2741(3) (teikėjai – J. Šiugždinienė / 29 Seimo nariai).

2. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 761, 762, 831 straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2742(3) (sujungti Nr. XIVP-2742(2) ir Nr. XIVP-2679) (teikėjai – J. Šiugždinienė / A. Žukauskas / 29 Seimo nariai).

3. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2678(2) (teikėjas – A. Žukauskas).

4. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2788(2) (teikėjai – J. Šiugždinienė / 30 Seimo narių) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas E. Pupinis.

Posėdžio pirmininkas perskaitė papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2741(3).

 

Balsuota dėl pasiūlymo diskusijai skirti 20 min.: už – 50, prieš – 18, susilaikė 12. Pritarta. Užsiregistravo 84 Seimo nariai (13.04 val.).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu), J. Šiugždinienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), L. Nagienė, I. Kačinskaitė-Urbonienė.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra pareikštas kai kurių frakcijų pageidavimas balsuoti dėl kiekvieno projekto atskirai.

 

 

13.27 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 564 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2741(3) (teikėjai – J. Šiugždinienė / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl šio projekto kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 84 Seimo nariai (13.28 val.).

 

 

13.29 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 761, 762, 831 straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2742(3) (sujungti Nr. XIVP-2742(2) ir Nr. XIVP-2679) (teikėjai – J. Šiugždinienė / A. Žukauskas / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl šio projekto kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, I. Kačinskaitė-Urbonienė.

 

Posėdžio pirmininkas pratęsė balsavimo laiką dar 10 min.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 3, susilaikė 14. Užsiregistravo 91 Seimo narys (13.30 val.).

 

 

13.31 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2678(2) (teikėjas – A. Žukauskas) (svarstymo tęsinys).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl šio projekto kalbėjo Seimo narė J. Šiugždinienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (13.31 val.).

 

Replikavo Seimo narė I. Kačinskaitė-Urbonienė.

 

 

13.32 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2788(2) (teikėjai – J. Šiugždinienė / 30 Seimo narių) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 63, prieš – 1, susilaikė 26. Užsiregistravo 91 Seimo narys (13.33 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: A. Žukauskas, E. Jovaiša, D. Griškevičius.

 

 

13.35 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 16, 29, 46, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2743(2) (teikėjai – E. Jovaiša, A. Norkienė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio dėl šio klausimo).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.36 val.

SVARSTYTA:

1. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 28, 37, 42, 43, 44, 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2759(2).

2. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 564 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 16, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2760(2).

3. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2761(2) (teikėjai – Vyriausybė / švietimo, mokslo ir sporto ministras) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio dėl šio klausimo).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad šie klausimai vakariniame posėdyje po Vyriausybės pusvalandžio bus svarstomi pirmiausia.

 

 

13.36 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys Č. Olševski perskaitė pareiškimą.

Seimo narys R. Šarknickas perskaitė pareiškimą.

Seimo narys V. Ąžuolas perskaitė pareiškimą.

 

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė rytinį posėdį baigtą ir pranešė, kad vakarinis posėdis prasidės 14.00 val.

 

 

Posėdis baigtas

 (13.53 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                          Jurgis Razma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                          Rima Staričenkaitė