LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL TAURIŲJŲ METALŲ GAMINIŲ KONTROLĖS IR PRABAVIMO KONVENCIJOS IR JOS PRIEDŲ RATIFIKAVIMO“ NR. IX-2088 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO 
ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-07-23 Nr. XIIIP-5070

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad įstatymo pavadinime žodis „įstatymas“ dėstytinas naujos eilutės centre.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                            Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. mantas.griscenko@lrs.lt

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]