Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2022-12-23  Nr. SPP-241

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Lietuvos skautai tradiciškai atnešė į Seimą Betliejaus taikos ugnį.

Lietuvos skautų atstovės tarė sveikinimo žodį.

 

Užsiregistravo 115 Seimo narių (10.06 val.)

 

Seimo narė L. Nagienė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu pasveikino Seimo narį A. Vinkų artėjančio jubiliejaus proga.

Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Sabatauskas Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu pasveikino Seimo narį A. Vinkų artėjančio jubiliejaus proga.

Kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

 

10.13 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslinta 2022 m. gruodžio 23 d. (penktadienio) posėdžio darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Kalbėjo Seimo nariai: R. Morkūnaitė-Mikulėnienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu siūlė išbraukti iš darbotvarkės 1-5 klausimą – Seimo statuto pakeitimo projektą Nr. XIVP-1798(4), T. V. Raskevičius (Laisvės frakcijos vardu siūlė įtraukti į darbotvarkę Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo projektą Nr. XIVP-1850 ir lydimąjį projektą Nr. XIVP-1851 ir klausė dėl Etikos ir procedūrų komisijos išvados), D. Asanavičiūtė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu siūlė įtraukti į darbotvarkę Pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-1914), K. Mažeika (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu siūlė išbraukti iš darbotvarkės visus projektų pateikimus).

 

Balsuota dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės 1-5 klausimą – Seimo statuto pakeitimo projektą Nr. XIVP-1798(4): už – 60, prieš – 41, susilaikė 17. Pritarta. Užsiregistravo 118 Seimo narių (10.16  val.).

 

Balsuota dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimo projektą Nr. XIVP-1850: už – 48, prieš – 25, susilaikė 39. Nepritarta. Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.17 val.).

 

Balsuota dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-1914: už – 53, prieš – 28, susilaikė 33. Nepritarta. Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.18 val.).

 

Balsuota dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės visus projektų pateikimus – darbotvarkės 1-16, 1-17 ir 1-18 klausimus: už – 53, prieš – 43, susilaikė 19. Nepritarta. Užsiregistravo 115 Seimo narių (10.19 val.).

 

Posėdžio pirmininkė informavo, kad darbotvarkės 1-17 ir 1-18 klausimai (projektai Nr. XIVP-2332 ir Nr. XIVP-2366) nėra įtraukti į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą, ir pasiūlė pritarti jų svarstymui.

 

NUTARTA. Svarstyti Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2332 ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2366, kurie nėra įrašyti į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą. Pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Seimo 2022 m. gruodžio 23 d. (penktadienio) posėdžio darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 1, susilaikė 22. Užsiregistravo 115 Seimo narių (10.20 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis, T. V. Raskevičius, J. Sejonienė.

 

 

10.22 val.

SVARSTYTA. Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 1, 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-2198(3) (sujungti Nr. XIVP-1242 ir Nr. XIVP-2198) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: G. Skaistė, E. Pupinis, V. Ąžuolas, V. Fiodorovas, K. Vilkauskas.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 1, 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu konstitucinį įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 110 Seimo narių (10.28 val.).

 

 

10.28 val.

SVARSTYTA. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 10, 17, 18, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2199(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 10, 17, 18, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.29 val.).

 

 

10.29 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2200(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.30 val.).

 

 

10.30 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2201(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 104, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.31 val.).

 

 

10.31 val.

SVARSTYTA. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 11, 25, 26, 27, 31 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1271 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2202(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 11, 25, 26, 27, 31 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1271 3 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.32 val.).

 

 

10.32 val.

SVARSTYTA. Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2203(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 8 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.33 val.).

 

 

10.33 val.

SVARSTYTA. Peticijų konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-1974(3) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (priėmimas).

 

1–22 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Peticijų konstitucinio įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.34 val.).

 

 

10.34 val.

SVARSTYTA. Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80 straipsnio pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2185(2) (teikėjai – E. Pupinis / 4 Seimo nariai) (priėmimas).

 

Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 105, prieš – 0, susilaikė 0. 1 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.36 val.).

 

Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 102, prieš – 0, susilaikė 0. 2 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.36 val.).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio Seimo statuto priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo statutą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80 straipsnio pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.36 val.).

 

 

10.37 val.

SVARSTYTA. Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir 52 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2299(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 4 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

4 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir 52 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 101 Seimo narys (10.38 val.).

 

 

10.39 val.

SVARSTYTA. Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 18020 straipsnio pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2365(2) (teikėjai – S. Šedbaras / 6 Seimo nariai) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 103, prieš – 0, susilaikė 0. 1 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.39 val.).

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, ir savo pasiūlymą, kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkė patikslino, kad pritarus šiems pasiūlymams 2 straipsnio neliko.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio Seimo statuto priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo statutą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 18020 straipsnio pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (10.42 val.).

 

 

10.42 val.

SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 42 straipsnio pakeitimo ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2298(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

1–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 9 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

10–13 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

2 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

3 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 42 straipsnio pakeitimo ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 2, susilaikė 7. Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.44 val.).

 

 

10.45 val.

SVARSTYTA. Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1196 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2300(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 3 straipsnio Seimo nario V. Bako pataisos kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti šią Seimo nario V. Bako pataisą: už – 35. Pritarta. Užsiregistravo 67 Seimo nariai (10.46 val.).

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

Kalbėjo Seimo narys V. Bakas (pritarė pagrindinio komiteto išvadoms ir atsiėmė savo pataisas).

3 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

4–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1196 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 95, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.51 val.).

 

 

10.52 val.

SVARSTYTA. Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2301(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1198 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 94 Seimo nariai (10.52 val.).

 

 

10.53 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1802(2) (teikėjas – E. Pupinis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.53 val.).

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

 

10.54 val.

SVARSTYTA. Oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1396 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2302(2) (teikėja – M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1396 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 1, susilaikė 1. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (10.54 val.).

 

 

10.55 val.

SVARSTYTA. Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1328(2) (teikėjas – R. Lopata) (priėmimas).

Pranešėjas – Žmogaus teisių komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl Seimo nario J. Razmos pasiūlymo dėl 4 straipsnio kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, V. Bakas.

Balsuota dėl Seimo nario J. Razmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 67, prieš – 20, susilaikė 15. Pritarta. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (11.00 val.).

 

Balsuota dėl 4 straipsnio (su Seimo nario J. Razmos pasiūlymu): už – 73, prieš – 7, susilaikė 23. 4 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.01 val.).

 

Balsuota dėl 5 straipsnio: už – 77, prieš – 3, susilaikė 22. 5 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (11.01 val.).

 

6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: L. Slušnys, V. Bakas, T. V. Raskevičius, T. Tomilinas, A. Navickas, P. Gražulis, K. Masiulis, D. Kepenis.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 5, susilaikė 29. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.14 val.).

 

 

Replikavo Seimo nariai: V. Bakas, T. V. Raskevičius, B. Matelis, P. Gražulis.

 

 

11.19 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. XIV-782 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2337(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / užsienio reikalų ministras G. Landsbergis) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. XIV-782 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.19 val.).

 

 

11.20 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 51, 53, 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2323(3) (teikėjai – A. Gedvilienė / 13 Seimo narių) (priėmimas).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė A. Gedvilienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: K. Mažeika (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu prašė pertraukos iki kito posėdžio), S. Gentvilas, R. Tamašunienė, K. Mažeika (atsiėmė savo siūlymą dėl pertraukos), D. Šakalienė.

 

Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl dviejų Teisės departamento pastabų dėl 4 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl dviejų Teisės departamento pastabų dėl 5 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: R. Tamašunienė, A. Gedvilienė, T. Tomilinas, D. Šakalienė, V. Pranckietis.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 51, 53, 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 6. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (11.34 val.).

 

 

11.35 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 311 ir 322 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1905(2) (teikėjas – R. Vaitkus) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 311 ir 322 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 9. Užsiregistravo 110 Seimo narių (11.35 val.).

 

 

11.36 val.

SVARSTYTA. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1780(2) (teikėja – S. Lengvinienė) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas A. Gedvilas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Seimo narių A. Bagdono ir E. Rudelienės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, ir dėl Seimo nario K. Adomaičio pasiūlymo, kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

Visiems integruotiems pasiūlymams pritarta pagal pagrindinio komiteto nuomonę.

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

Straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.38 val.).

 

 

11.39 val.

SVARSTYTA. Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2294(3) (teikėjai – L. Nagienė / 23 Seimo nariai) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.39 val.).

 

 

11.40 val.

SVARSTYTA. Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 6, 12, 23 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2305 (teikėjai – K. Adomaitis / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys K. Adomaitis.

 

Klausė Seimo nariai: K. Vilkauskas, V. Ąžuolas, S. Gentvilas, A. Nekrošius, A. Sysas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje.

 

 

11.52 val.

SVARSTYTA. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2332 (teikėjai – K. Adomaitis / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys K. Adomaitis.

 

Klausė Seimo narė L. Nagienė.

Kalbėjo Seimo narys J. Urbanavičius.

Klausė Seimo nariai: K. Vilkauskas, A. Nekrošius.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje.

 

 

12.03 val.

SVARSTYTA. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2366 (teikėjos – P. Kuzmickienė, A. Gedvilienė) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė P. Kuzmickienė.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje.

 

 

 

12.05 val.

Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen kalba V (rudens) Seimo sesijos pabaigos proga

 

 

 

Giedamas Lietuvos valstybės himnas

 

Posėdis baigtas

 (12.15 val.)

 

V (rudens) sesija baigta

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                        Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                    Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                    Rima Staričenkaitė