LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 IR 86 straipsnių PAKEITIMO ĮSTATYMo Nr. XIII-2772 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-06-25 Nr. XIIIP-4920(2)

Vilnius

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                                 Andrius Kabišaitis                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356 , el. p. [email protected]

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. dainius.zebleckis@lrs.lt