LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠALPOS PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-675 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3311(2)

 

2023-12-12 Nr. 103-P-50

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Justas Džiugelis – komiteto pirmininkas, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rima Baškienė, Algimantas Dumbrava,  Gintautas Kindurys, Linas Kukuraitis, Monika Ošmianskienė, Rasa Petrauskienė, Algirdas Sysas, Gintarė Skaistė, Jonas Varkalys; komiteto biuras: vedėja  Evelina Bulotaitė, patarėjos: Dalia Aleksejūnienė, Diana Jonėnienė, Asta Kazlauskienė, Ieva Kuodienė, padėjėja Renata Liekienė; kviestieji asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: Rita Babianskaitė – Pensijų grupės patarėja, Ana Selčinskienė – kanclerė, Martynas Šiurkus – viceministras, Daiva Zabarauskienė – Tikslinės pagalbos grupės vadovė.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: - .

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

LR Seimo narė Monika Ošmianskienė,

2023-12-11

2P

6

 

 

Argumentai:

Socialinės įtraukties puoselėjimas ir kova su skurdu yra pagrindinės europinės gyvensenos vertybės. Europos socialinių teisių ramstyje konstatuojama, kad žmonės su negalia turi teisę į finansinę paramą, užtikrinančią orų gyvenimą, paslaugas, leidžiančias jiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, ir jų poreikiams pritaikytą darbo aplinką.

2015 m. Jungtinių Tautų priimti Darnaus vystymosi tikslai yra geriausias politikos receptas kovoti su skurdu, siekti socialinio teisingumo, sudaryti sąlygas taikai, tausoti gamtą ir skatinti žmonių gerovę. Lietuva, pritardama Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimui, įsipareigojo siekti visų 17 darnaus vystymosi tikslų.

Pirmasis tikslas yra skurdo panaikinimas, tačiau siūlomu projektu dalis sunkią negalią turinčių žmonių vis dar paliekami gyventi absoliučiame skurde.

Absoliutaus skurdo riba (minimalių vartojimo poreikių dydis, toliau MVPD) – kasmet Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskaičiuojamas pajamų, reikalingų minimaliems asmens maisto ir ne maisto (prekių bei paslaugų) poreikiams patenkinti, dydis. Absoliutaus skurdo riba 2023 m. yra 354 eurai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui.

Atkreiptinas dėmesys, kad MVPD skaičiuojamas sveikam žmogui, tačiau žmonės su sunkia negalia, dažnai susiduria su papildomomis išlaidomis, kurios nesusijusios su įprastu gyvenimu. Šios išlaidos gali žymiai viršyti standartines gyvenimo sąnaudas.

Unikalių asmenų su negalia, kurie bent kartą gavo maisto paketą 2023 m. lapkričio mėn. duomenimis buvo 23305 (~10% nuo visų asmenų su negalia), tai byloja apie didelį asmenų su negalia skurdą ir nepriteklių.

Pagal žmogaus teisių principus, kiekvienas asmuo turi teisę gyventi oriai. Tai reiškia, kad sunkią negalią turintys žmonės neturėtų būti priversti gyventi absoliučiame skurde dėl aplinkybių, kurių jie negalėjo kontroliuoti. Todėl siūlau pakoreguoti šalpos neįgalumo pensijų dydžius užtikrinant jiems minimalias reikalingas lėšas pragyvenimui ir ištraukti sunkią negalią turinčius žmones iš absoliutaus skurdo.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. 2024 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Šalpos pensijų įstatymo 8 straipsnio redakcija:

8 straipsnis. Šalpos negalios ir šalpos senatvės pensijų dydžiai

1. Šalpos negalios pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 1 punkte nurodytiems asmenims yra šių dydžių:

1) asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 2 šalpos pensijų bazių dydžio, bet ne mažiau negu Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas minimalių vartojimo poreikių dydis (toliau – MVPD);

2) asmenims, kuriems nustatytas vidutinio neįgalumo lygis, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;

3) asmenims, kuriems nustatytas lengvo neįgalumo lygis, – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.

2. Šalpos negalios pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 2–5 punktuose nurodytiems asmenims yra šių dydžių:

1) asmenims, netekusiems 100 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2,25 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

2) asmenims, netekusiems 95 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2,16 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

3) asmenims, netekusiems 90 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2,08 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

4) asmenims, netekusiems 85 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2 šalpos pensijų bazių dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

5) asmenims, netekusiems 80 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,91 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

6) asmenims, netekusiems 75 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,82 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

7) asmenims, netekusiems 70 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,74 šalpos pensijų bazės dydžio;

8) asmenims, netekusiems 65 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,65 šalpos pensijų bazės dydžio;

9) asmenims, netekusiems 60 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,56 šalpos pensijų bazės dydžio;

10) asmenims, netekusiems 55 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,47 šalpos pensijų bazės dydžio;

11) asmenims, netekusiems 50 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,38 šalpos pensijų bazės dydžio;

12) asmenims, netekusiems 45 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,29 šalpos pensijų bazės dydžio.

3. Šalpos negalios pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nurodytiems asmenims yra šių dydžių:

1) asmenims, netekusiems 100 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2 šalpos pensijų bazių dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

2) asmenims, netekusiems 95 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,91 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

3) asmenims, netekusiems 90 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,82 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

4) asmenims, netekusiems 85 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,73 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

5) asmenims, netekusiems 80 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,64 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

6) asmenims, netekusiems 75 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,55 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

7) asmenims, netekusiems 70 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,46 šalpos pensijų bazės dydžio;

8) asmenims, netekusiems 65 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,37 šalpos pensijų bazės dydžio;

9) asmenims, netekusiems 60 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,28 šalpos pensijų bazės dydžio;

10) asmenims, netekusiems 55 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,19 šalpos pensijų bazės dydžio;

11) asmenims, netekusiems 50 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,1 šalpos pensijų bazės dydžio;

12) asmenims, netekusiems 45 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.

4. Šalpos senatvės pensijos yra šių dydžių:

1) šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytiems asmenims, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;

2) šio įstatymo 6 straipsnio 3 punkte nurodytiems asmenims, – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.“ “

Nepritarti.

Argumentai:

1. Pasiūlymas įneša neteisingumo į pensijų sistemą, kadangi programuoja situaciją, kai įmokų nemokėję asmenys (nepriklausomai nuo priežasčių) atsiduria palankesnėje situacijoje negu jas sąžiningai mokėję;

2. Vienas iš Vyriausybės pateikto Įstatymo projekto tikslų – tikslinti šalpos negalios pensijų dydžių nustatymo mechanizmą taip, kad visiems asmenims dydžiai priklausytų nuo nustatyto dalyvumo lygio, išsidėstytų tolygiai kas 5 proc. tiek toje pačioje gavėjų kategorijoje (pvz., tarp pripažintų neįgaliais po 24 m.), tiek tarp skirtingų gavėjų kategorijų (pripažintų neįgaliais iki 24 m. ir po 24 m.), kad išliktų dydžių diferenciacija neįgaliais pripažintiems iki 24 m. ir po 24 m. sukakties dienos. Todėl Įstatymo projektu pateiktas siūlymas grindžiamas teisingumo ir nediskriminavimo principais,  užtikrina šalpos negalios pensijų dydžių nustatymo sistemiškumą. Tuo tarpu Seimo narės siūlymas yra nesisteminis, iš esmės palieka netolygų, nuo dalyvumo lygio tiesiogiai nepriklausantį pensijų dydžių išsidėstymą bei sukuria situaciją, kai pagal negalios nustatymo kriterijus dviejų žmonių būklė skiriasi nelabai ženkliai (pvz., netekus 70 proc. dalyvumo ir netekus 75 proc. dalyvumo), tačiau jų pensijų dydžiai skirsis reikšmingai;

3. Taip pat pastebėtina, kad šalpos išmokų dydžio matas yra šalpos pensijų bazė, kuri jau susieta su MVPD. Seimo narė siūlo su MVPD susietą dydį dar kartą lyginti su MVPD (iš pasiūlymų neaišku, su kurių metų MVPD pensijos dydis būtų lyginamas).

 

Balsavimo rezultatai: už – 4, prieš – 0, susilaikė – 7 (balsuota už pasiūlymą).

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                                              Justas Džiugelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja D. Aleksejūnienė