Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020-09-17  Nr. SPP-437

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.00 val.)

 

Tylos minute pagerbtas Nepriklausomybės Akto signatarų G. Iešmanto, A. Svarinsko, J. Dringelio, V. Paliūno, A. Karoblio, L. Simučio ir A. Račo atminimas.

 

Seimo Pirmininkas V. Pranckietis pasveikino Seimo narę A. Gedvilienę jubiliejaus proga.

 

 

10.03 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2020 m. rugsėjo 17 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (dėl projekto Nr. XIIIP-1939(2), D. Šakalienė, J. Jarutis (projekto Nr. XIIIP-5185), E. Gentvilas (dėl projektų Nr. XIIIP-1939(2), Nr. XIIIP-5078 ir Nr. XIIIP-4941), D. Gaižauskas (dėl projektų Nr. XIIIP-5179(2) ir Nr. XIIIP-5180(2), V. Vingrienė.

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos ir Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-1939(2): už – 99, prieš – 3, susilaikė 15. Pritarta. (Užsiregistravo 117 Seimo narių (10.07 val.)

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIIIP-5185: už – 85, prieš – 3, susilaikė 18. Pritarta. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.08 val.)

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-5078: už – 57, prieš – 36, susilaikė 19. Pritarta. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.10 val.)

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektus Nr. XIIIP-5179(2) ir Nr. XIIIP-5180(2): už – 63, prieš – 9, susilaikė 34. Pritarta. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.11 val.)

 

Kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas (dėl projekto Nr. XIIIP-4941).

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-4941: už – 60, prieš – 35, susilaikė 22. Pritarta. (Užsiregistravo 117 Seimo narių (10.13 val.)

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2020 m. rugsėjo 17 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo nariai: P. Urbšys, J. Razma.

 

 

10.15 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo projektas Nr. XIIIP-5150(3) (teikėjai – V. Pranckietis, R. Baškienė) (svarstymas).

 

            Seimo komitetų išvadas pateikė: S. Gentvilas (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), I. Šimonytė (Audito komiteto vardu), V. Ąžuolas (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), D. Kreivys (Ekonomikos komiteto vardu).

            Posėdžio pirmininkas paskelbė Europos reikalų komiteto išvadą.

Seimo komitetų išvadas pateikė: S. Tumėnas (Kultūros komiteto vardu), A. Stančikas (Kaimo reikalų komiteto vardu), D. Gaižauskas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), T. Tomilinas (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), A. Kubilienė (Sveikatos reikalų komiteto vardu), E. Jovaiša (Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu), A. Širinskienė (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), J. Bernatonis (Užsienio reikalų komiteto vardu), G. Burokienė (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), V. Simulikas (Žmogaus teisių komiteto vardu).

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, J. Razma, V. Aleknaitė-Abramikienė, E. Gentvilas, A. Matulas, V. Bakas, T. Tomilinas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma (prašė po bendrosios diskusijos balsuoti, ar pritarti šiam projektui).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, M. Majauskas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po svarstymo: už – 64, prieš – 37, susilaikė 16. Pritarta. (Užsiregistravo 117 Seimo narių  (11.00 val.)

 

Projekto Nr. XIIIP-5150(2) pataisų svarstymas

 

Dėl J. Razmos pirmo pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, P. Gražulis.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

            Dėl balsavimo motyvų dėl J. Razmos pirmo pasiūlymo kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

Balsuota dėl J. Razmos pirmo pasiūlymo: už – 46, prieš – 42, susilaikė 16. Nepriimtas. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (11.06 val.)

 

Dėl J. Razmos antro pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, P. Gražulis, E. Pupinis.

Balsuota dėl J. Razmos antro pasiūlymo: už – 43, prieš – 39, susilaikė 21. Nepriimtas. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.09 val.)

 

Dėl V. Aleknaitės-Abramikienės pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: V. Aleknaitė-Abramikienė, V. Simulikas, P. Gražulis.

Balsuota dėl V. Aleknaitės-Abramikienės pasiūlymo: už – 54, prieš – 24, susilaikė 27. Priimtas. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (11.13 val.)

 

Replikavo Seimo narys V. Simulikas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Baškienė, E. Pupinis.

 

            NUTARTA.   Pritarti šiam projektui su posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 28, susilaikė 15. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (11.17 val.)

 

 

11.18 val.

            SVARSTYTANacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4240GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (svarstymas ir priėmimas).

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, V. Ąžuolas, P. Gražulis, J. Razma, A. Skardžius, S. Gentvilas.

 

            Balsuota, ar priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų: už – 54, prieš – 39, susilaikė 6. Nepritarta. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (11.37 val.)

 

            Balsuota, ar priimti grąžintą įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais: už – 93, prieš – 0, susilaikė 6. Pritarta. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (11.38 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymą (su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais).

 

Replikavo Seimo nariai: A. Skardžius, V. Ąžuolas, P. Urbšys.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Replikavo Seimo nariai: S. Gentvilas, K. Masiulis.

 

11.43 val.

            SVARSTYTAValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4573GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (svarstymas ir priėmimas).

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

            Balsuota, ar priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų: už – 48, prieš – 31, susilaikė 3. Nepritarta. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (11.44 val.)

 

            Balsuota, ar priimti grąžintą įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais: už – 82, prieš – 0, susilaikė 3. Pritarta. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (11.45 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymą (su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais).

 

 

11.46 val.

            SVARSTYTALaukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3816(3) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras K. Mažeika) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkė, vadovaudamasi Seimo statuto 261 straipsniu, prašė grąžinti šį projektą pagrindiniam komitetui.

 

NUTARTA. Grąžinti šį projektą pagrindiniam – Aplinkos apsaugos komitetui (pagal Seimo statuto 261 straipsnį). Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.47 val.

            SVARSTYTANeįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 6, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 251 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-5015 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (pateikimas).

            Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, R. Šarknickas, M. Puidokas, D. Šakalienė, R. Popovienė, M. Navickienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.05 val.

            SVARSTYTAPareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 6 ir 7 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 17 straipsniu ir priedu įstatymo projektas Nr. XIIIP-5081ES (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (pateikimas).

            Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo narys A. Sysas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

12.08 val.

            Teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus atsakymai į Seimo narių raštu pateiktą klausimą (pagal Seimo statuto 208 straipsnį)

 

Teisingumo ministras E. Jankevičius atsakė į Seimo narių raštu pateiktą klausimą ir papildomai žodžiu užduotus klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: G. Burokienė, V. Ačienė, J. Jarutis, S. Gentvilas, R. Šarknickas, J. Razma.

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui leisti dabar pateikti vakarinio posėdžio darbotvarkės klausimus pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.20 val.

SVARSTYTA:

            1. Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5179(2).

            2. Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5180(2) (teikėjai – D. Gaižauskas / 5 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys D. Gaižauskas.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, S. Gentvilas, A. Anušauskas, V. Bakas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Šarknickas, S. Gentvilas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 36, prieš 6, susilaikė 9. (Užsiregistravo 51 Seimo narys (12.36 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad šiandien įvyks pusės valandos Vyriausybės valanda, kurios metu klausimus galės pateikti Seimo mažumos atstovai.

 

 

12.37 val.

Vyriausybės valanda

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

aplinkos ministras K. Mažeika,

socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis,

teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad kiti Vyriausybės nariai dalyvauja bendrame Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių posėdyje.

 Užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius yra komandiruotėje JAV.

 

Į Seimo narės A. Bilotaitės klausimą (dėl greitųjų testų pirkimų) atsakė teisingumo ministras E. Jankevičius.

Į Seimo nario S. Gentvilo klausimą (dėl mokestinių patikrinimų) atsakė teisingumo ministras E. Jankevičius, atsakymą papildė aplinkos ministras K. Mažeika.

Į Seimo nario A. Syso klausimą (dėl pensijų indeksavimo) atsakė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

Į Seimo narės A. Armonaitės klausimą (dėl pandemijos aktualijų) atsakė teisingumo ministras E. Jankevičius.

Į Seimo nario M. Majausko klausimą (dėl triukšmo valdymo) atsakė teisingumo ministras E. Jankevičius.

Į Seimo nario V. Juozapaičio klausimą (dėl Lukiškių aikštės) atsakė teisingumo ministras E. Jankevičius.

Į Seimo nario Ž. Pavilionio klausimą (dėl konkrečios pagalbos Baltarusijos žmonėms) atsakė teisingumo ministras E. Jankevičius.

Į Seimo narės R. Morkūnaitės-Mikulėnienės klausimą (dėl tėvų, auginančių neįgalius vaikus, saviizoliacijos problemų) atsakė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

Į Seimo nario P. Čimbaro klausimą (dėl darbo užmokesčio bazinio dydžio) atsakė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

 

Užsiregistravo 18 Seimo narių (12.59 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (13.00 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė