PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2715

 

 Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

  

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

ARGUMENTAI:

Kauno Aleksoto žalumoje paskendęs Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas (VDU KBS) jau daugiau kaip 90 metų kviečia pažinti ir džiaugtis gausiomis augalų kolekcijomis, didžiausia Lietuvoje oranžerija. Augalų ekspozicijos ir brandus parkas su įdomia tvenkinių sistema, skleidžiasi ne tik kaip vieta moksliniams tyrimams. Tai tapo unikalia erdve edukacinėms, kultūrinėms veikloms. Tačiau sėkmingai VDU KBS veiklai tęsti ir plėtoti reikalinga teritorijos inžinierinės infrastruktūros rekonstrukcija. Tam reikalingomis lėšomis universitetas nedisponuoja.

2018 m. rugpjūčio 31 d. VDU pateikė LR Vyriausybės kanceliarijai bei LR Švietimo ir mokslo ministerijai pateikė raštą „dėl valstybės lėšų poreikio konsoliduoto Vytauto Didžiojo universiteto su jungimu susijusioms veikloms“, kuriame prašoma skirti lėšų investiciniam projektui „Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo oranžerijos, Ž. E. Žilbero g. 9, Kaune, rekonstrukcija“. Šio projekto įgyvendinimas suteiktų galimybę užtikrinti numatytus Lietuvos edukologijos universiteto oranžerijos perkėlimą į VDU KBS bei vaistinių augalų introdukcijos ir augalų biotechnologijų tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir studijų centro įkūrimą. Šis projektas orientuotas į VDU Gamtos mokslų fakulteto vykdomos MTEP ir studijų veiklos stiprinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Pažymėtina, kad VDU į Valstybės investicijų 2018-2019 m. projektą investicijų projektą „Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo oranžerijos, Ž. E. Žilibero g. 9, Kaune, rekonstrukcija“ teikė ir 2017 m. Tačiau finansavimo nepagrįstai nesulaukė. Dar 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos universitetų botanikos sodų veiklos plėtros gairių aprašo patvirtinimo“ aprašu buvo siekiama užtikrinti Lietuvos universitetų botanikos sodų veiklos stabilumą ir tęstinumą, tačiau tam lėšos iki šiol nėra skirtos.

PASIŪLYMAS:

Skirti lėšų investiciniam projektui „Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo oranžerijos, Ž. E. Žilbero g. 9, Kaune, rekonstrukcija“:

-          0,091 mln. eurų Lietuvos edukologijos universiteto oranžerijos perkėlimui į VDU KBS ir

-          1,85 mln. eurų vaistinių augalų introdukcijos ir augalų biotechnologijų tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir studijų centro įkūrimui.

LĖŠŲ ŠALTINIS:

Finansų ministerijai numatyti asignavimai.

 

 

 

 

 

 

 

Seimo narys                                                                                                   Mindaugas Puidokas