PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO NR. XIIIP-4014(2)

 

2019-12-05

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, numatytas studijų finansavimo metodikos, paremtos sutartiniais santykiais su aukštosiomis mokyklomis, sukūrimas, taip pat nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose įgyvendinimas.

Šiuo metu Seime yra įregistruotas Vyriausybės parengtas Mokslo ir studijų įstatymo projektas XIIIP-3846, kuriuo įgyvendinamas Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 128.6 papunktis, pagal kurį numatyta siekiant geresnės visuomenės ir valstybės poreikių ir mokslo bei studijų kokybės atitikties, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų finansavimo modelį susieti su mokslo ir studijų rezultatais, sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis, grįstas kokybės ir tinkamumo kriterijais, taip pat atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų potencialą ir veiklos strategiją. Šiuo projektu nustatomas nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose modelis, kurio  įgyvendinimui reikalingos lėšos 4 mln. eurų.

 

 

Pasiūlymas:

Padidinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtus asignavimus, skirti 4 mln. eurų nemokamam aukštajam mokslui bakalauro studijose įgyvendinti.

 

Lėšų šaltinis:

Lėšas prašome skirti iš Finansų ministerijai skirtų asignavimų.

 

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                         Eugenijus Jovaiša