Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

Dėl 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti šias 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamas pajamas:

1) 2024 metų – 20 619,9 mln. eurų;

2) 2025 metų – 21 324,1 mln. eurų;

3) 2026 metų – 22 352,8 mln. eurų.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šiuos 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamus asignavimus:

1) 2024 metų – 24 357,5 mln. eurų;

2) 2025 metų – 25 302,2 mln. eurų;

3) 2026 metų – 25 573,9 mln. eurų.

 

 

Seimo Pirmininkas