LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO

ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMO NR. I-1235 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO (XIIIP-355)

 

2017-07-05 

Vilnius

1.       Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Valerijus Simulik; Komiteto nariai: Viktorija Čmilytė-Nielsen, Justas Džiugelis, Leonard Talmont;  komiteto biuro vedėja Jolanta Savickienė, komiteto biuro patarėja Eglė Gibavičiūtė;  Jūratė Mikulskienė; Kviestieji asmenys: Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnioji patarėja Jadvyga Andriuškevičiūtė, Privatinės teisės skyriaus vedėja Daina Petrauskaitė; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento vaikų skyriaus vedėja Dainora Bernackienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-02-13

 

 

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

Atsižvelgti

 

2.

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos,

2017-02-24

 

 

 

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų  įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo  Nr. I-1235 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. XIIIP-355, pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų dėl projekto pagal kompetenciją neturime.

Atsižvelgti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:-.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: -.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

 

 

 

*

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. SV-S-159 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 4–8 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. I-1235 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Nr. XIIIP-355.

Pritarti

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

7. Balsavimo rezultatai: 3 – „už“ ; „prieš“ – nėra; 1 – susilaikė.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Viktorija Čmilytė, Justas Džiugelis.

 

Komiteto pirmininkas                                                             Valerijus Simulik                    

 

 

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja Eglė Gibavičiūtė