LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO

NR. IX-1007 34 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-06-26 Nr. XIIIP–779(3)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, kad projekto pavadinime esantis trumpinys „Nr.“ rašytinas didžiosiomis raidėmis, projekto 1 straipsnio pavadinime brauktina perteklinė formuluotė „papildymas ir“, o antrosios kabutės rašytinos ne 2, o 1 straipsnio pabaigoje.

 

 

Departamento direktorius                                                                                                   Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Bakutis, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

R.Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]