Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2016-06-23  Nr. SPP-368

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė L. Graužinienė.

 

Užsiregistravo 81 Seimo narys (15.08 val.)

 

15.09 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Vytautą Gapšį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ir kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo projektas Nr. XIIP-4555(2)  (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas K. Komskis.

 

Klausė Seimo nariai: A. Kubilius, V. A. Matulevičius, E. Gentvilas, V. Kamblevičius, K. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 2, susilaikė 3. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (15.18 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Replikavo Seimo narys K. Masiulis.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Kubilius.

 

Replikavo Seimo narys V. Simulikas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (15.26 val.)

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 90, prieš – 0, susilaikė 1. 1 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (15.28 val.)

 

Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 99, prieš – 0, susilaikė 1. 2 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (15.29 val.)

 

Balsuota dėl 3 straipsnio: už – 61, prieš – 29, susilaikė 10. 3 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (15.30 val.)

 

Balsuota dėl 4 straipsnio: už – 54, prieš – 30, susilaikė 10. 4 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (15.31 val.)

 

Posėdžio pirmininkė kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją prašydama, kad iki šio Seimo nutarimo priėmimo būtų įvertinta, ar Seimo partijos ir frakcijos, kada nors gavusios oficialią paramą iš tyrimo medžiagoje minimos bendrovės, nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.

 

NUTARTA. Daryti priėmimo pertrauką (posėdžio pirmininko sprendimu).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė 5 min. pertrauką.

 

PERTRAUKA

(15.35 – 15.41 val.)

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė L. Graužinienė.

 

 

15.42 val.

SVARSTYTA. Seimo rezoliucijos „Dėl 1941 m. birželio 23-iosios sukilimo įvertinimo“ projektas Nr. XIIP-3328(2) (teikėjai – P. Saudargas / 47 Seimo nariai) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys S. Šedbaras.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Narkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, I. Šiaulienė, D. Kuodytė, V. A. Matulevičius, K. Daukšys.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, P. Saudargas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, D. Kuodytė, V. Vasiliauskas, V. A. Matulevičius, A. Kubilius, K. Daukšys, D. Jankauskas, A. Skardžius.

 

Balsuota, ar priimti šią rezoliuciją be pataisų: už – 31, prieš – 1, susilaikė 45. Nepritarta. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (16.16 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: P. Saudargas, I. Šiaulienė.

 

NUTARTA. Redaguoti rezoliucijos projektą. Balsavimo rezultatai: už 49, prieš 9, susilaikė 14. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (16.20 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius, P. Urbšys, P. Gylys.

 

Replikavo Seimo narys A. Skardžius.

 

NUTARTA. Sudaryti redakcinę komisiją. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė R. Baškienė.

 

 

16.26 val.

SVARSTYTA. Savaitės (nuo 2016-06-27) – 2016 m. birželio 28 d. (antradienio), 29 d. (trečiadienio) ir 30 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė L. Graužinienė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Palionis, R. J. Dagys, A. Skardžius, J. Sabatauskas, V. Kamblevičius, D. Mikutienė.

 

Pasiūlymui Konstitucijos 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-1217(2) įtraukti į birželio 28 d. rytinio posėdžio darbotvarkę pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti savaitės (nuo 2016-06-27) – 2016 m. birželio 28 d. (antradienio), 29 d. (trečiadienio) ir 30 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.40 val.

SVARSTYTA. Seimo rezoliucijos „Dėl 1941 m. birželio 23-iosios sukilimo įvertinimo“ projektas Nr. XIIP-3328(2) (teikėjai – P. Saudargas / 47 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys A. Anušauskas.

 

NUTARTA. Sudaryti redakcinę komisiją iš šių narių:

A. Anušauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

G. Jakavonis (Darbo partijos frakcija);

D. Kuodytė (Liberalų sąjūdžio frakcija);

P. Saudargas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

V. Saulis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

P. Urbšys (Mišri Seimo narių grupė);

O. Valiukevičiūtė (frakcija „Tvarka ir teisingumas“).

Pritarta bendru sutarimu.

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą šią rezoliuciją svarstyti birželio 28 d. balsavo 50, už pasiūlymą ją svarstyti po valandos – 15. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (16.41 val.)

 

NUTARTA. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-28.

 

16.42 val.

SVARSTYTA. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3235(3) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 46 Seimo nariai (16.42 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

16.43 val.

SVARSTYTA. Vidaus tarnybos statuto 50 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3258(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 50 Seimo narių (16.44 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

16.44 val.

SVARSTYTA. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 65, 66, 67, 68, 70 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3260(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė) (priėmimas).

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.           

 

Užsiregistravo 49 Seimo nariai (16.45 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

16.46 val.

SVARSTYTA. Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 12, 13 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 ir 102 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIP-3267(2) (teikėjai – LRV  / socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė) (priėmimas).

Pranešėja – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė K. Miškinienė.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.           

 

Dėl 4 straipsnio K. Daukšio, I. Šiaulienės ir K. Bartkevičiaus pataisos kalbėjo Seimo nariai: K. Miškinienė, K. Daukšys.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 4 straipsnio K. Daukšio, I. Šiaulienės ir K. Bartkevičiaus pataisą: už – 33. Pritarta. (Užsiregistravo 37 Seimo nariai (16.52 val.)

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, K. Daukšys.

Balsuota dėl 4 straipsnio K. Daukšio, I. Šiaulienės ir K. Bartkevičiaus pataisos (patikslintos redakcijos): už – 35, prieš – 15, susilaikė 6. Priimta. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (16.57 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), K. Daukšys (Darbo partijos  frakcijos vardu prašė daryti pusvalandžio pertrauką), R. Tamašunienė (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki rudens), D. Kuodytė (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), V. Kamblevičius (frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu prašė daryti pertrauką), K. Masiulis.

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 26. Pritarta. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (17.03 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio dėl visų su projektu Nr. XIIP-3234 susijusių projektų.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Sabatauskas, R. Baškienė, R. Tamašunienė.

 

17.07 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudėties“ projektas Nr. XIIP-4468(2) (priėmimas).

Pranešėjas – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R. Paliukas.

 

Visi straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudėties“. Balsavimo rezultatai: už – 50, prieš – 1, susilaikė 5. (Užsiregistravo 57 Seimo nariai (17.08 val.)

 

17.09 val.

SVARSTYTA. Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4063(2) (priėmimo tęsinys).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Daukšys.

 

Užsiregistravo 43 Seimo nariai (17.10 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičius.

 

17.11 val.

SVARSTYTAPelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4326 (teikėjai – V. Baltraitienė / 30 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys P. Čimbaras.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IX (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

17.33 val.

SVARSTYTAAtmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4201 (teikėjai – S. Bucevičius / 10 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys P. Čimbaras.

 

Klausė Seimo nariai: A. Matulas, K. Masiulis, R. J. Dagys, V. Kamblevičius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, J. Kondrotas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 44, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 48 Seimo nariai (17.21 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: V. Aleknaitė-Abramikienė, D. Petrošius, A. Skardžius, E. Šablinskas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas šį projektą svarstyti  ypatingos skubos tvarka.

 

NUTARTA. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už – 43, prieš – 4, susilaikė 1. (Užsiregistravo 48 Seimo nariai (17.24 val.)

 

NUTARTA. Paskirti šio projekto priėmimą po 3 val. (pagal Seimo statuto 164 straipsnio 4 dalį).

         

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (17.26 val.)

 

Posėdis baigtas

 (17.27 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                        Loreta Graužinienė

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Jaroslav Narkevič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyresnioji specialistė                                                                                   Rasa Smalinskaitė