image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius, tel.: (8 5) 236 2444, (8 5) 236 2400

faksas (8 5) 236 2626, el. p. [email protected], http://www.urm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188613242

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

2021-05-                     Nr.

Į 2021-04-20  Nr.   S2-1230

 

 

 

 

 

DĖL AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO PROJEKTO, SUSIJUSIO SU AUTORIŲ TEISIŲ DIREKTYVŲ PERKĖLIMU Į NACIONALINĘ TEISĘ, DERINIMO

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, pagal kompetenciją įvertinusi Kultūros ministerijos pateiktą derinti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo  Nr. VIII-1185 2, 3, 5, 11, 15, 21, 22, 23, 32, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 59, 63, 65, 7213, 7230 , 75, 89, 91, 93, 96 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 151, 152, 211, 221, 222, 401, 402, 403, 571, 651 straipsniais, VIII ir IX skyriais, įstatymo projektą, jam pastabų ir pasiūlymų neturi.

 

 

 

 

 

Ministerijos kanclerė                                                                                                Inga Černiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nida Jakubonė, tel. + 370 706 52993, el. p. [email protected]