PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PROJEKTUI NR. XIIIP-1165(2)

 

                                

 

2017-12-07

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

II

5.6

Argumentai:

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas, įvertindamas Lietuvos Respublikos pirmąją  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitą, rekomendavo, kad  standartizavimo nuostatuose ir veiksmų plane ,,būtų numatytas fizinis, aplinkos, informacijos ir komunikacijos prieinamumas visiems neįgaliesiems“ , taip pat vadovaudamasi LR Vyriausybės 2012 lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408 ,,Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos patvirtinimo“ 12.3 p., kuriame atkreiptinas dėmesys į informacinės aplinkos pritaikymą regos ir klausos negalią turintiems asmenims. Siūlau Komisijos nuostatų II skyriaus 5.6 punktą papildyti skliaustuose žodžiu "informacinės"

 

Pasiūlymas:

Pakeisti nutarimo projektu tvirtinamų Komisijos nuostatų II skyriaus 5.6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„II skyrius. Komisijos tikslas ir funkcijos.

5.6. aplinkos (gyvenamosios, darbo, mokymosi, informacinės, administracinės paskirties pastatų, lauko ir visuomeninės paskirties vietų) pritaikymo neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims didinimas, aplinkos projektavimo pagal universalaus dizaino principus skatinimas."

 

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                               Raminta Popovienė                                                                                 (Parašas)RamintaRRRRRrr