PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2024 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3128

 

 

 

2023-10-10

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

Faktinė situacija švietimo sektoriuje yra kritinė ir reikalaujanti ryžtingų sprendimų. Švietimo darbuotojų darbo užmokesčio didinimas tik iš dalies kompensuoja infliaciją ir nesugeba atitrūkti nuo tolygiai didėjančio vidutinio šalies darbo užmokesčio.

Taip pat akivaizdus parlamentinių politinių partijų susitarimo ir Vyriausybės programos nuostatų dėl Lietuvos švietimo politikos nesilaikymas, maži mokytojų atlyginimai, mokytojų trūkumas, aiškiai rodo iki šiol neišspręstas problemas.

Taigi, Vyriausybės esminiai tikslai turėtų būti švietimo kokybės ir orių švietimo darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimas, o tai įmanoma, tik didinant pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį.

Pasiūlymas:

Didinti pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį nuo 2024-01-01 – 15%, o nuo 2024-09-01 ir 15 %.

Lėšų šaltinis: 

Iš 2024 m. pabaigoje planuojamo susidaryti apie 300 mlj. eurų lėšų likučio, skirto 2025 m. pradžios valstybės piniginių išteklių srautų subalansavimui.

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                       Tomas Bičiūnas

                                                                                                             Liudas Jonaitis

                                                                                                             Algirdas Sysas

                                                                                                             Julius Sabatauskas

                                                                                                             Dovilė Šakalienė

                                                                                                             Vidmantas Kanopa

                                                                                                              Eugenijus Sabutis

                                                                                                             Rasa Budbergytė

                                                                                                             Matas Skamarakas

                                                                                                             Orinta Lieputė

                                                                                                             Linas Jonauskas