Projekto XIIIP-2341(2)

lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-1315 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio  pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) sprogmenų apyvartos, kurią atlieka Lietuvos Respublikos specialaus statuso subjektai – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vidaus reikalų statutinės įstaigos, Valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos šaulių sąjunga, jų padaliniai ir jiems pavaldžios įstaigos, taip pat Lietuvos Respublikos muitinė;“.

 

2        straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas