PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO XIII-198 9 STRAIPSNIO, 1, 2, 3 IR 4 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO XIIIP-2736(2)

2018-11-14

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

6

 

 

Argumentai:

Iki 2019 m. kovo 1 d. mokyklų vadovų veikla turi būti įvertinta ir priklausomai nuo vertinimo rezultatų jiems gali būti skiriama kintamoji atlyginimo dalis (maksimaliai – 20% nuo bazinio atlyginimo). Siekiant skatinti vadovus už gerą ir labai gerą veiklą, reikėtų skirti papildomų lėšų, kurios būtų skirtos kintamajai daliai mokėti. Kadangi vadovai įvertinti bus skirtingai, tai ne visiems kintamoji dalis bus 20%. Vidutiniškai reikėtų skirti 10% nuo bendro administravimo lėšoms skirto fondo, tai sudarytų – 5 mln. metams.

Taip pat, reikšmingai padidinus mokytojų atlyginimus, reikia didinti ir minimalius vadovų koeficientus, siekiant, kad vadovaujančios pareigos vis dar būtų patrauklios lyderiams. Atnaujinti koeficientai užtikrina, kad net mažiausią patirtį bei mažiausioje mokykloje dirbantis vadovas gautų bent 1000 eurų, o didžiausios mokyklos bei didžiausios patirties vadovo maksimalus koeficientas leistų uždirbti 2000 eurų. Šiam koeficientų didinimui per metus reikėtų apie 1,8 mln. Nuo rugsėjo mėnesio – 0.6 mln. eurų.

Iš viso poreikis: 5.6 mln. eurų.

1. Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-2736(2) pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO XIII-198 9 STRAIPSNIO, 1, 2, 3, IR 4 ir 5 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTAS Nr.  XIIIP-2736(2)

2. Pasiūlymas

Papildyti Įstatymo projektą nauju 6 straipsniu:

6 straipsnis. Įstatymo 5 priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 5 priedo žymą ir ją išdėstyti taip:

,,Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų ir komisijų narių

darbo apmokėjimo įstatymo

5 priedas“.

2. Pakeisti Įstatymo 5 priedo  41 punktą  ir jį išdėstyti taip:

„41. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Mokinių skaičius

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Iki 10 metų

Nuo daugiau kaip 10 iki 15

Daugiau kaip 15

iki 200

7,2   7,6

10,71 10,8

7,49  7,8

11,1

7,86 8

11,37 11,4

201–400

8,4

11,7

8,6

12

8,8

12,3

401–600

8      9

11,74 12,6

8,46  9,2

11,8 12,9

8,8   9,4

11,81 13,2

601 ir daugiau 601 – 1000

8,58  9,6

12,6 13,5

8,95   9,8

12,62 13,8

9,24  10

12,65 14,1

1001 ir daugiau

10,2

14,4

10,4

14,7

10,6

15

 

3. Papildyti įstatymo 5 priedą nauja 43.3 dalimi:

„43.3. gali būti didinami iki 20 procentų jungtinių mokyklų, turinčių filialą ar skyrių, esantį kitoje gyvenamojoje vietovėje, ir vykdantį atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas; įsteigtų sujungus dvi ar daugiau bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas ir toliau veikiančių tose pačiose patalpose; bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių specialiojo  ugdymo skyrių (specialiąsias klases), vykdantį atitinkamo  lygmens bendrojo ugdymo  programas; savivaldybės mokyklų, esančių  savivaldybės teritorijos  pakraštyje  ir  finansuojamų  kelių savivaldybių; mokyklų, sudariusių junginės veiklos (asociacijos) sutartį (toliau – jungtinė mokykla) vadovams;“

4. Buvusius Įstatymo 5 priedo 43.3 ir 43.4 papunkčius laikyti 43.4 ir 43.5 papunkčiais.

5. Papildyti Įstatymo 5 priedą nauju 43.5 papunkčiu:

43.5. gali  būti  didinami iki 20 procentų  jungtinių mokyklų   vadovų pavaduotojams  ugdymui;

6. Buvusį Įstatymo 5 priedo 43.5 papunktį laikyti 43.6 papunkčiu.

7. Papildyti Įstatymo 5 priedą nauju 47.3 papunkčiu:

47.3. gali būti didinami iki 20 procentų jungtinių mokyklų  ugdymą

organizuojančių skyrių vedėjams;“

8.  Buvusį Įstatymo 5 priedo 47.3 papunktį laikyti 47.4 papunkčiu.

 

7

 

 

3. Pasiūlymas

Įstatymo projekto Nr. XIIIP-2736(2) 6 straipsnį laikyti 7 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

 

,,6.7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2019 metų liepos 1 d.

3. Šio įstatymo 6 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 dalis įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.        

 


 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:                 Eugenijus Jovaiša

Gintaras Steponavičius

Arūnas Gumuliauskas

Aušra Papirtienė

Edmundas Pupinis

Levutė Staniuvienė