`

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKIMŲ KODEKSO 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 IR 193 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

KONSTITUCINIO ĮSTATYMO Nr. XIVP-2709(3)

 

 

2023-09-25

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

17

 

 

Argumentai:
 
Šiuo metu įstatymo projekte suformuluota nuostata gali būti neaiškiai interpretuojama suprantant, kad draudžiamas bet kurių institucijų ataskaitų platinimas rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu. Tačiau siekiama riboti, pavyzdžiui, merų ataskaitas savivaldos rinkimų kampanijos metu. Jeigu vyksta kiti rinkimai, merų ataskaitų platinimas neturi būti ribojamas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto  17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„17 straipsnis. 102 straipsnio pakeitimas

Papildyti 102 straipsnį 5 dalimi:

„5. Nuo rinkimų politinės kampanijos pradžios iki galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo draudžiama medijų, elektroniniu ar (ir) fiziniu formatu platinti savivaldybių, Europos Parlamento, Seimo nario darbo ataskaitas, kurios yra apmokamos savivaldybių, Europos Parlamento, Seimo ar kitų valdžios institucijų lėšomis. Draudžiama  Seimo, Vyriausybės, savivaldybių, Europos Parlamento ar kitų valdžios institucijų lėšomis parengtas veiklos  atskaitas platinti medijų, elektroniniu ar (ir) fiziniu formatu:

1)      Seimo, Seimo narių, Vyriausybės ir ministrų veiklos ataskaitas nuo Seimo rinkimų politinės kampanijos pradžios iki galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo.

2)      merų, savivaldybių tarybų narių, frakcijų, grupių, kitų kolektyvinių savivaldybės tarybos organų ir savivaldybių, kaip institucijų,  veiklos ataskaitas nuo merų ir savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos pradžios iki galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo.

3)      Europos Parlamento narių veiklos ataskaitas nuo Europos Parlamento rinkimų politinės kampanijos pradžios iki galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo.

 

 

 

Teikia                                                              (Parašas)                                  Andrius Vyšniauskas