LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL PRITARIMO LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO REORGANIZAVIMUI JO PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO BŪDU“ PROJEKTO

 

2017-12-21 Nr. XIIIP-1499(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad projekto 1 straipsnio 2 dalis turi būti dėstoma kaip atskiras projekto straipsnis (atitinkamai abiejų straipsnių vienintelės dalys nenumeruotinos).

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

D. Zebleckis tel. (8 5) 239 6906, el. p. [email protected]