LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1131, 1871, 4741 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-04-07 Nr. XIIIP-4857(3)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, siūlome projekto 9 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 205 straipsnio 3 dalyje vartojamą formuluotę „valstybei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui" tikslinti lingvistiškai - „valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui". Analogiško turinio pastaba teiktina ir dėl projekto 9 straipsniu keičiamo ANK 205 straipsnio 6 dalies.

 

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]