LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 15 ir 22 straipsnių pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-09 Nr. XIVP-2497

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad siekiant teisės akto glaustumo bei vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija), 142 punkto nuostata, projekto 2 straipsnio 2 dalimi tikslinga keisti ne visą keičiamo įstatymo 22 straipsnio 3 dalį, o tik šios dalies nuostatą iki dvitaškio. Atitinkamai šios dalies dėstomojoje dalyje nereikėtų dėstyti visos keičiamo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies redakcijos.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]