VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

 

Pagal adresatų sąrašą

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ NAUJŲ VARTOTOJŲ, NAUJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ IR BIODUJŲ JĖGAINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKos pakeitimo projekto DERINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgdama į UAB „Fortum Heat Lietuva“ 2018 m. kovo 9 d. raštą
Nr. SH-24 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) parengė Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – įtvirtinti gamtinių dujų (toliau – dujų) buitinių vartotojų prijungimo įkainių nustatymo principą, kai dujų įmonė praeityje nėra atlikusi investicijų dėl naujų buitinių vartotojų prijungimo. Esant tokiai situacijai dujų įmonė turėtų taikyti didžiausią rinkos dalį užimančio dujų skirstymo sistemos operatoriaus taikomą prijungimo įkainį.

Pažymima, kad šiuo metu buitinių vartotojų prijungimo įkainiai skaičiuojami vadovaujantis praėjusių 4 ketvirčių faktiniais dujų įmonės duomenimis, susijusiais su buitinių vartotojų prijungimu, tačiau situacijos, kai dujų įmonės nėra atlikusios prijungimo investicijų, nereglamentuotos.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Atskirai Projektas ir lydimoji medžiaga siunčiami nebus. Komisija, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu ir atsižvelgdama į  UAB „Fortum Heat Lietuva“ 2018 m. kovo 9 d. raštą Nr. SH-24, kuriuo yra prašoma patvirtinti prijungimo įkainius taikomus buitiniams vartotojams, prašo Projektams pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2018 m. balandžio 3 d. paštu (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223), faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų informacinę sistemą.

Projektą parengė Ignas Kazakevičius, Dujų skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 5) 250 6185,
el. p.
ignas.kazakevicius@regula.lt.

PRIDEDAMA:

1.    Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas.

2.    Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                         Inga Žilienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I. Kazakevičius, tel. (8 5) 250 6185, el. p. Ignas.kazakevicius@regula.lt

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018-
RAŠTO NR. R2-        ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

1.      Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;

2.      Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;

3.      AB „Amber Grid“;

4.      AB „Energijos skirstymo operatorius“;

5.      AB „Achema“;

6.      UAB „Intergas“;

7.      AB agrofirma „Josvainiai“;

8.      UAB „Fortum Heat Lietuva“.