LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO

132 IR 170 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO įstatymo PROJEKTO NR. XIIIP-5127(2)

 

2021-09-29 Nr. 102-P-26

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai: Irena Haase, Gabrielių Landsbergį pavaduojantis Andrius Navickas, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Algirdas Stončaitis.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys Antanas Matulas

2021-09-28

3

 

 

 

Argumentai: Tikslinga nukelti šiuo projektu teikiamo įstatymo, kaip lydinčiojo, įsigaliojimo datą, suderinant ją su kartu teikiamo pagrindinio Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 91, 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5126(2) 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta įstatymo įsigaliojimo data “2022 m.  gegužės 1 d.”.  

 Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d 2022 m. gegužės 1 d.”.

 

 

Pritarti

Lydimajame įstatymo projekte turėtų būti nustatyta analogiška įsigaliojimo data, kokia ir pagrindiniame įstatyme (Projektas Nr. XIIIP-5126(2).

Projekto 3 straipsnis dėstytinas taip:

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d 2022 m. gegužės 1 d.”.

 

 

4. Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – nėra, susilaikė – nėra.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Stasys Šedbaras

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Loreta Zdanavičienė