LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 207 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-12-20 Nr. XIVP-2349

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Siekiant teisinio aiškumo, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 207 straipsnio 1 dalies 3 punktą siūlome dėstyti taip: 3) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka duoti privalomus nurodymus pašalinti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti nuotolinius lošimus, arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti“ (t.y. taip, kaip nustatyta šiuo metu galiojančiuose 207 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose).

2.    Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. lapkričio 24 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1580, kuriuo taip pat yra siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 207 straipsnį, ir kurio įsigaliojimas numatytas 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, projekte siūlomi pakeitimai turėtų būti derinami su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1580, antraip 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiu teisiniu reguliavimu būtų paneigtas projekte nustatytas reguliavimas ir taip sukurtos prielaidos teisinio reguliavimo spragoms.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]