LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

EKONOMIKOS KOMITETAS

 

Pagrindinio komiteto IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 3, 8, 9, 11 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO XIIIP-1411

 2017-12-13 Nr. 108-P-59

Vilnius

 

1.                       Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto nariai: D. Kreivys, A. Baura, E. Gentvilas, Z. Jedinskij, G. Landsbergis, T. Langaitis, B. Markauskas,  B. Matelis, R. Miliūtė,  V. Poderys, J. Razma, R. Sinkevičius, V. Sinkevičius.
Komiteto biuro: vedėja R. Petkūnienė; patarėjai: D. Šaltmeris,  R. Duburaitė, R. Danė, L. Jasiukėnienė, I. Jurkšuvienė; padėjėja Z. Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Ūkio ministerijos departamento direktorė M.Kaupelienė, Konkurencijos tarybos narys, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas E.Šatas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2017-12-01

 

 

 

Įvertinę projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams, teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirti.

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

7.2. Pasiūlymai: nėra.

 

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: V.Poderys.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepateikta.

 

PRIDEDAMA. Įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas                                                                                                                            Dainius Kreivys

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Darius Šaltmeris