LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ĮSTATYMO NR. XI-1500 PAKEITIMO
ĮSTATYMO
PROJEKTO

 

2023-11-15 Nr. XIVP-3014(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. +370 5 209 6159, el. p. [email protected]

J. Raškauskaitė, tel. + 370 5 209 6842, el. p. [email protected]