2016-12-13

PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043

 10, 20 ir 271 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI XIIP-4399(2)

 Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

  

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTAI:

Reikalavimas transporto priemonės savininkui (valdytojui) pateikti dokumentą, kuriuo suteikta teisė vairuoti transporto priemonę grąžintų reglamentavimą, kuris buvo anksčiau. Minėtas reikalavimas apsunkintų galimybę disponuoti šeimos automobiliu šeimos nariams, būtų užkrauta papildoma biurokratinė našta vairuotojams ir juridiniams asmenims. Šis reikalavimas, kaip rodo praktika, nepasiteisino realiame gyvenime, o tik apsunkino vairuotojų galimybę naudoti transporto priemones.

 

PASIŪLYMAS:

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį, išbraukiant reikalavimą fiziniam asmeniui pateikti dokumentą, kuriuo suteikta teisė vairuoti transporto priemonę ir straipsnio dalį išdėstyti taip:   

 „2. Policijos pareigūnui, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui, savivaldybės vykdomajai institucijai arba jos įgaliotam pareigūnui pareikalavus, teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu siekiant išaiškinti teisės pažeidimą, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi nurodyti šiam pareigūnui duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, kuriuo suteikta teisė vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusios institucijos pavadinimą), kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia priklausančią transporto priemone priemonę ar ja naudojosi, o juridinio asmens vadovas ar jo filialo vadovas privalo nurodyti šiam pareigūnui duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, kuriuo suteikta teisė vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusios institucijos pavadinimą), kuris tam tikru metu naudojosi juridiniam asmeniui priklausančia transporto priemone. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) arba juridinio asmens vadovas (ar jo filialo vadovas), nepateikę šioje dalyje nurodytų duomenų, atsako už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą Administracinių teisės pažeidimų kodekso Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Transporto priemonės savininkuias (valdytojuias) arba juridinio asmens vadovuias (ar jo filialo vadovuias) atsakomybė už pareigų neatlikimą netaikoma, už pareigų neatlikimą neatsako, jeigu jis prarado transporto priemonę prieš savo valią.“

 

 

 

 

 Teikia Seimo nariai:

 

Dainius Gaižauskas

Rimas Andrikis

Petras Gražulis

Juozas Imbrasas

Eugenijus Gentvilas

Jurgis Razma