PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO Nr. XII-2608 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-2017

 

2019 m. balandžio 04 d.

Vilnius

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

p.

10

5

 

Argumentai:

- Pagalbinio apvaisinimo įstatymas buvo priimtas iš esmės numačius „amžiną“ sukurtų ir nepanaudotų embrionų saugojimą (šaldymą). Taigi įstatymais buvo užprogramuotas „amžinas“ embrionų saugojimas (šaldymas), kuris yra atliekamas nevaisingų porų lėšomis, o tai reiškia, kad valstybė šias poras įpareigojo naudotis lytinių ląstelių banko paslaugomis (kas mėnesį poroms kainuoja daugiau kaip 30 Eur). Tai visiškai neskatina porų spręsti savo nevaisingumo problemas, nes valstybė, užuot aktyviai sprendusi šeimų ir gimstamumo problemas, jas tiesiog pagilina ir nesuteikia jokios realios apsaugos ir paramos, o tik sukuria prievoles.

- Pasiūlymu siūloma numatyti, kad embrionai pagal sutuoktinių (sugyventinių) raštu pareikštą valią jų lėšomis saugomi ne mažiau kaip 2 metus. Šis minimalus terminas siejamas su šiuo metu esamu apribojimu atsisakyti embriono anksčiau nei kaip praėjus dvejiems metams. Tačiau tai neapriboja porų embrionus savo lėšomis saugoti ir ilgesnį terminą. Pasibaigus pagal sutuoktinių (sugyventinių) raštu pareikštą valią embrionų saugojimo terminui, mirus vienam ar abiems sutuoktiniams (sugyventiniams), iki embriono panaudojimo donorystei (jei yra sutuoktinių (sugyventinių) sutikimas), taip pat ir tuo atveju, kai dėl embriono donorystės nesutinkama, embriono saugojimas būtų tęsiamas valstybės biudžeto lėšomis.

 

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo projektą 3 straipsniu:

„3 straipsnis. Įstatymo 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Sukurti, tačiau į moters organizmą neperkelti embrionai laikomi lytinių ląstelių banke. Lytinių ląstelių banke embrionai saugomi ir naudojami sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Embrionai pagal sutuoktinių (sugyventinių) raštu pareikštą valią jų lėšomis saugomi ne mažiau kaip 2 metus. Kai pasibaigia pagal sutuoktinių (sugyventinių) raštu pareikštą valią embriono saugojimo terminas arba miršta vienas ar abu sutuoktiniai (sugyventiniai), arba pasibaigia santuoka ar registruota partnerystė, sukurtų ir į moters organizmą neperkeltų embrionų tolesnis saugojimas finansuojamos valstybės lėšomis iš Sveikatos apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

 

Teikia:

Seimo nariai:

 

Simonas Gentvilas

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Eugenijus Gentvilas

Ričardas Juška

Jonas Liesys