LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-5033

 

2020-09-30 Nr. 07-P-41

Vilnius

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas; komiteto nariai: Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Aistė Gedvilienė; Simonas Gentvilas; Andrius Mazuronis; Paulius Saudargas, Artūras Skardžius; Virginija Vingrienė.

            Komiteto biuras: vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė, padėjėja Vida Katinaitė.

Kviestieji asmenys: Kviestieji asmenys:, LR Prezidento patarėjas Tomas Lukoševičius, Energetikos viceministras Egidijus Purlys, VERT narys Renatas Pocius, ESO atstovas Donatas Kiltinavičius.

2.      Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-06-17

 

 

 

            Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

            Atsižvelgiant į Vyriausybės kompetenciją, numatytą keičiamame įstatyme ir kituose energetikos sektoriaus įstatymuose, teigtina, kad dėl įstatymo projekto turėtų būti gauta Vyriausybės nuomonė.

Nepritarti

Komiteto argumentai:

 Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kaip institucijos, formuojančios valstybės politiką energetikos sektoriuje ir organizuojančios, koordinuojančios, kontroliuojančios jos įgyvendinimą,  ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kaip institucijos, reguliuojančios energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančios valstybinę energetikos priežiūrą bei kontrolę, išsakytą pritarimą pateiktam įstatymo projektui ir juo nustatomam reguliavimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados gavimas nėra būtinas.

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos teisės departamentas 2020-07-02

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP‑5033 atitiktį Europos Sąjungos teisei, informuojame, kad pastabų neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: Pasiūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui pritarti įstatymo projektui.

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Artūras Skardžius.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                          (Parašas)                                                                      Juozas Imbrasas

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Matusevičiūtė