PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 1891, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 1991, 1992, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 2241, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 2671, 277, 281 STRAIPSNIŲ IR XXIX SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO, KODEKSO PAPILDYMO 2532, 2562, 2601, 2661, 2672, 2673, 2764, 2821 STRAIPSNIAIS IR KODEKSO 186, 298 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4856(3)

 

2023-04-25

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

55

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad Seimas 2023 m. balandžio 25 d., svarstydamas Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4856(3) padarė pertrauką iki balandžio 27 d. Seimo posėdžio, suderinti šio projekto 1 straipsniu keičiamo BK 141 straipsnio 2 dalies sąvoką „šeimos nariai“, akivaizdu, kad iki 2023 m. gegužės 1 d. nebus spėta priimti, Prezidentui pasirašyti ir oficialiai paskelbti priimtą įstatymą ir jis šiai datai negalės įstatymas įsigalioti. Todėl siūlytina pavėlinti šio įstatymo ir visų lydimųjų įstatymų, esančių pakete, įsigaliojimo datą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. gegužės birželio 1 d.

2. Jeigu asmuo iki 2023 m. gegužės  birželio 1 d. padarė nusikalstamą veiką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą šiame įstatyme išdėstytą Baudžiamojo kodekso straipsnį, švelninantį bausmę arba kitokiu būdu palengvinantį nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį.

3. Jeigu asmuo iki 2023 m. gegužės birželio 1 d. padarė nusikalstamą veiką, kuri atitinka Baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius, tačiau įstatymu už tokią veiką nustatyta griežtesnė bausmė arba kitaip sunkinama nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinė padėtis, šis asmuo atsako pagal nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusį Baudžiamojo kodekso straipsnį.

4. Jeigu baudžiamoji byla iškelta dėl veikos, padarytos iki 2023 m. gegužės birželio 1 d., tačiau pagal šiame įstatyme išdėstytą atitinkamą Baudžiamojo kodekso straipsnį ši veika neturi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ši byla nutraukiama remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                                                PauliusIrena Haase