LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS  RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO

NR. XIII-35 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“

PROJEKTO

 

2017-02-06  Nr. XIIIP-340

Vilnius

 

 

 

 

              Projektas iš esmės atitinka Konstituciją, galiojančius įstatymus bei teisės technikos taisykles.

 

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                           Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

E. Sadauskienė, tel. (8 5) 239 6167, el. p. [email protected]