LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA

I Š V A D a

 

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮSTATYMO NR. XIV-1020 1, 2, 5, 11, 12 STRAIPSNIŲIR V SKYRIAUS PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO II1 SKYRIUMI IR PRIEDU

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. Xivp-2493(2)

 

2022 m. kovo 29 d. P-104-18

 

Vilnius

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas, Komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Jonas Jarutis, Andrius Mazuronis, Raimundas Lopata, Arvydas Pocius, Valdas Rakutis, Saulius Skvernelis, Dovilė Šakalienė.

Komiteto biuro vedėjas Evaldas Sinkevičius, patarėjai: Justas Gaidys, Vilma Greckaitė, Vilma Kaminskienė, Gediminas Kazėnas, Mantas Lapinskas, vyresnioji specialistė Skaistė Blažinauskaitė, padėjėja Vilma Pesliakienė.

Kviestieji asmenys: Užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė, Užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vadovė Renata Jasilionytė, Užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės patarėja Agnė Sakalauskaitė, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Jūratė Radišauskienė.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

  1.  

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-03-22

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime, tačiau atkreipiame dėmesį, kad projekto pavadinime reikia ištaisyti klaidą: vietoje įstatymo numerio „Nr. XIV-1020“ įrašytinas „Nr. IX-2160“.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮSTATYMO NR. XIV-1020 IX-2160 1, 2, 5, 11, 12 STRAIPSNIŲIR V SKYRIAUS PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO II1 SKYRIUMI IR PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                              Laurynas Kasčiūnas

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Justas Gaidys