{"HashCode":-703152319,"Height":595.0,"Width":841.0,"Placement":"Header","Index":"FirstPage","Section":1,"Top":0.0,"Left":0.0}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Ekonomikos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 46 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIVP-2713

 

2023-09-27  Nr. 108-P-43   

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo:  Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas,  Komiteto nariai: Andrius Bagdonas, Viktoras Fiodorovas, Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius, Laima Mogenienė, Ieva Pakarklytė, Jonas Pinskus, Paulius Saudargas, Mindaugas Skritulskas.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė,  Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė,  Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Energetikos viceministrė Inga Žilienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-05-19

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

      Įsigaliojus projektu teikiamam Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymui, nepriklausomi gamtinių dujų tiekėjai, sudarę sutartis su Lietuvos vartotojais dėl nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo arba tiekiantys gamtines dujas kitoms gamtinių dujų įmonėms, sudariusioms sutartis su Lietuvos vartotojais dėl nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo, nebegalėtų naudotis mažos apimties SGD perkrovai ir pakartotiniam dujinimui, kai SGD tiekiamos iš valstybių, kurios pagal Nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Pastebėtina, kad įstatymas įsigaliotų kitą dieną po jo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre. Manytina, kad siekiant išvengti nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo sutrikimų vartotojams, kuriems gamtines dujas tiesiogiai ar per kitas gamtinių dujų įmones tiekia nurodyti tiekėjai, įstatyme turėtų būti nustatytas terminas, per kurį gamtinių dujų tiekėjai galėtų prisitaikyti prie pasikeitusio teisinio reguliavimo.

Pritarti

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė,

2023-05-23

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Seimo pateikto derinti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2713 atitiktį Europos Sąjungos teisei pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: -

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: -

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: -

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Energetikos ir darnios plėtros komisija,

2023-09-18

2

 

 

Argumentai:

siekiant išvengti nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo sutrikimų vartotojams, kuriems gamtines dujas tiesiogiai ar per kitas gamtinių dujų įmones tiekia nurodyti tiekėjai, įstatyme turėtų būti nustatytas terminas, per kurį gamtinių dujų tiekėjai galėtų prisitaikyti prie pasikeitusio teisinio reguliavimo.

Pasiūlymas:

Papildyti Įstatymo projektą 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

     Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai): pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr.XIVP-2713(2) ir komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai: -

 

 

8. Balsavimo rezultatai:  pritarta bendru sutarimu.

            9. Komiteto paskirti pranešėjai:  Kazys Starkevičius, Gintautas Paluckas

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė:  .

            PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                         Kazys Starkevičius                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė

Komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Ona Duburaitė