LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETU „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1132 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3184 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO NR. VIII-729 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 231 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIII-3192 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI

 TEIKIAMO SIŪLYMO

 

2020-07-10 Nr. XIIIP-4573GR

Vilnius

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 9 d. dekreto Nr. 1K-335 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimtų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3184 ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3192 grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti“ 2 straipsnyje pateiktų siūlymų santykį su Konstitucija, įstatymais, teisėkūros principais ir teisės technikos taisyklėmis, pastabų neturime.

 


 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. milda.masteikiene@lrs.lt