Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-09-18  Nr. SPP-207

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G. Kirkilas.

 

Užsiregistravo 54 Seimo nariai (15.00 val.)

 

 

15.01 val.

Vyriausybės pusvalandis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio pranešimas apie institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą.

 

            Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, A. Armonaitė, J. Olekas, R. Tamašunienė, A. Dumbrava, A. Maldeikienė, R. Šarknickas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (pasiūlė surengti Seimo diskusiją dėl institucinės globos pertvarkos).

Posėdžio pirmininkas kreipėsi į Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkę R. Šalaševičiūtę dėl tokios diskusijos inicijavimo.

 

 

15.36 val.

SVARSTYTA:

            1. Notariato įstatymo Nr. I-2882 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2410.

            2. Antstolių įstatymo Nr. IX-876 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2411 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius. 

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, L. Talmontas, T. Tomilinas, V. Ąžuolas, R. Šalaševičiūtė, J. Sabatauskas, R. Žemaitaitis, N. Puteikis, A. Dumbrava, R. Šarknickas, D. Šakalienė, M. Puidokas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys N. Puteikis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti projektui Nr. XIIIP-2410 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 83, prieš 1, susilaikė 7. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.50 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-2410 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-2410 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti projekto Nr. XIIIP-2410  preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-10-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl papildomo komiteto projektui Nr. XIIIP-2411 svarstyti kalbėjo Seimo narys A. Dumbrava (siūlė paskirti papildomu komitetu Socialinių reikalų ir darbo komitetą).

 

           NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr. XIIIP-2411 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 86, prieš 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (15.52 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-2411 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų bei Socialinių reikalų ir darbo komitetus papildomais komitetais projektui Nr. XIIIP-2411 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti projekto Nr. XIIIP-2411 preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-10-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys N. Puteikis.

 

 

15.53 val.

            SVARSTYTAPolitinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2443 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

            Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius. 

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Rinkevičius, S. Jovaiša, V. Juozapaitis, V. Gailius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Rinkevičius.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 81, prieš 0, susilaikė 16. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (15.59 val.)

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-10-09. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.01 val.

SVARSTYTA:

            1. Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2339.

            2. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 8, 23, 24, 25, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2340.

            3. Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2341.

            4. Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2342.

            5. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2343.

            6. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2344.

            7. Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2345.

            8. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2346 (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (pateikimas).

            Pranešėjas – vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, S. Gentvilas, K. Mažeika, A. Sysas, V. Gailius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, N. Puteikis.

 

           NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 3, susilaikė 21. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (16.15 val.)

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti, išskyrus projektą Nr. XIIIP-2346. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-2346 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-2343 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-11-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo nariai P. Saudargas ir P. Gražulis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jie – už).

 

 

16.17 val.

            SVARSTYTASveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 92 ir 93 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-2367 (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (pateikimas).

            Pranešėja – sveikatos apsaugos viceministrė K. Garuolienė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Vinkus, A. Matulas, V. Rinkevičius, I. Degutienė, A. Sysas, A. Dumbrava.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 11, susilaikė 37. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (16.32 val.)

            2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-10-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.33 val.

            SVARSTYTANarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 2 ir 3  straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2259 (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (pateikimas).

            Pranešėjas – sveikatos apsaugos viceministras A. Šešelgis.

 

Klausė Seimo nariai: S. Jovaiša, A. Sysas, A. Anušauskas, A. Matulas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 90, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.42 val.)

            2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-11-06. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.43 val.

            SVARSTYTAValstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2418 (teikėjas – R. Karbauskis) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys R. Karbauskis.

 

Klausė Seimo nariai: G. Burokienė (dėl Vyriausybės išvados), V. Ačienė, T. Tomilinas, E. Pupinis, A. Sysas, S. Jovaiša, R. J. Dagys.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, A. Sysas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (16.55 val.)

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-11-06. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.58 val.

SVARSTYTA:

            1. Civilinio kodekso 6.394 ir 6.549 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2446.

            2. Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2447.

            3. Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2448 (teikėjai – L. Stacevičius, V. Simulikas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Simulikas. 

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, A. Anušauskas, S. Gentvilas, N. Puteikis, J. Baublys, V. Vingrienė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 49, prieš 1, susilaikė 23. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (17.15 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-12-06. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių projektų. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.16 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Sveikos gyvensenos komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-2160(2) (teikėjai – D. Kepenis / SGK) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Kirkutis.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

 

Teisės departamento pastabai pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Vinkus.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 76, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (17.25 val.)  

 

            Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Sveikos gyvensenos komisijos nuostatų patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (17.26 val.)

 

 

17.27 val.

Seimo narių pareiškimai.

 

Seimo narys N. Puteikis padarė pareiškimą.

 

 

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (17.28 val.)

 

Posėdis baigtas

 (17.28 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Gediminas Kirkilas

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė