`Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-10-31  Nr. SPP-314

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.00 val.)

 

 

10.00 val.

Informaciniai pranešimai

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsų skaičiavimo grupės, kuri dirbs nuo šios dienos iki lapkričio 30 d., sudėtį:

R. Baškienė (Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“);

J. Baublys (Liberalų sąjūdžio frakcija);

V. Bukauskas (Darbo partijos frakcija);

D. Gaižauskas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

S. Lengvinienė (Laisvės frakcija);

A. Palionis (Mišri Seimo narių grupė);

G. Paluckas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

A. Pocius (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija).

 

 

10.01 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslinta 2023 m. spalio 31 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis (Mišrios Seimo narių grupės vardu siūlė įtraukti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos „Dėl padėties Izraelyje ir Palestinoje“ projektą), K. Vilkauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu siūlė išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2834(2) ir jo lydimuosius projektus), R. Tamašunienė (prašė leisti užsirašyti pasisakyti svarstant Seimo rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo“ projektą), J. Baublys (siūlė išbraukti iš darbotvarkės jo pateiktą projektą Nr. XIVP-2749), J. Razma.

 

Balsuota dėl pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos „Dėl padėties Izraelyje ir Palestinoje“ projektą: už – 15, prieš – 49, susilaikė 41. Nepritarta. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.05 val.).

 

Balsuota dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2834(2) ir jo lydimuosius projektus: už – 56, prieš – 45, susilaikė 20. Nepritarta. Užsiregistravo 122 Seimo nariai (10.06 val.).

 

Pasiūlymui išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2749 pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo 2023 m. spalio 31 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 2, susilaikė 32. Užsiregistravo 124 Seimo nariai (10.07 val.).

 

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

 

10.07 val.

SVARSTYTA. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu ir 2 priedu įstatymo Nr. XIV-917 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3036(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu ir 2 priedu įstatymo Nr. XIV-917 12 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 6. Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.10 val.).

 

 

10.10 val.

SVARSTYTA. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2866(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas J. Sabatauskas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl dviejų Teisės departamento pastabų dėl 1 straipsnio, kurių pirmai pagrindinis komitetas pritarė, antrai nepritarė.

1 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

2–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 3, susilaikė 42. Užsiregistravo 118 Seimo narių (10.14 val.).

 

 

10.14 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 61 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2867(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkė informavo apie Teisės departamento pastabą dėl 1 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, V. Ąžuolas, K. Mažeika.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 61 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 64, prieš – 20, susilaikė 32. Užsiregistravo 116 Seimo narių (10.19 val.).

 

 

10.20 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti sudarymo“ projektas Nr. XIVP-3116(2) (teikėjai – V. Bakas / 36 Seimo nariai) (priėmimas).

 

Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 58, prieš – 36, susilaikė 13. 1 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.20 val.).

 

Posėdžio pirmininkė padarė šio klausimo pertrauką, kol bus pateiktos frakcijų deleguotų komisijos narių pavardės.

 

 

10.22 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Malaizijos Vyriausybės pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIVP-3042(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / užsienio reikalų ministras G. Landsbergis) (priėmimas).

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys A. Pocius (prašė patikslinti praėjusio balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Malaizijos Vyriausybės pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.22 val.).

 

 

10.23 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Tailando Karalystės pagrindų susitarimo dėl visapusiškos partnerystės ir bendradarbiavimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIVP-3043(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / užsienio reikalų ministras G. Landsbergis) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Tailando Karalystės pagrindų susitarimo dėl visapusiškos partnerystės ir bendradarbiavimo ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 112, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 115 Seimo narių (10.23 val.).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

 

10.24 val.

SVARSTYTA. Seimo rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo“ projektas Nr. XIVP-3118 (teikėjai – V. Targamadzė / 14 Seimo narių) (svarstymo tęsinys ir priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkė pasiūlė diskusijai skirti 20 min.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Šiugždinienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), R. Tamašunienė (Mišrios Seimo narių grupės vardu), L. Nagienė, V. Fiodorovas, V. Targamadzė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Valkiūnas, A. Petrošius, A. Gedvilas, J. Razma, T. Bičiūnas, J. Šiugždinienė.

Replikavo Seimo narė L. Nagienė.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

Replikavo Seimo nariai: J. Šiugždinienė, T. Tomilinas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė J. Sejonienė.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

Balsuota, ar priimti šią Seimo rezoliuciją be pataisų: už – 59, prieš – 24, susilaikė 39. Nepritarta. Užsiregistravo 122 Seimo nariai (11.04 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: V. Ąžuolas, D. Kepenis, V. Targamadzė, M. Puidokas, P. Gražulis, A. Petrošius.

 

 

11.10 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti sudarymo“ projektas Nr. XIVP-3116(2) (teikėjai – V. Bakas / 36 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkė informavo, kad į komisiją frakcijų deleguoti šie Seimo nariai: V. Bakas, L. Kasčiūnas, R. Lopata, M. Maldeikis, B. Matelis, V. Mitalas, A. Vyšniauskas, ir pranešė, kad kitos frakcijos nedelegavo savo atstovų.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, I. Šimonytė.

 

Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 67, prieš – 36, susilaikė 4. 2 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 113 Seimo narių (11.13 val.).

 

Replikavo Seimo narys A. Petrošius.

 

Posėdžio pirmininkė padarė šio klausimo pertrauką, kol patvirtinti komisijos nariai apsispręs dėl komisijos pirmininko ir komisijos darbo datos.

 

Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis, V. Ąžuolas, I. Šimonytė.

 

Seimo Pirmininkė pasveikino Seimo narį V. Jukną jubiliejaus proga.

 

 

11.15 val.

SVARSTYTA. Vidaus vandenų transporto kodekso 271, 40, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3048(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė I. Pakarklytė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 111, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 113 Seimo narių (11.17 val.).

 

 

11.18 val.

SVARSTYTA. Kelių įstatymo Nr. I-891 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3018(2) (teikėjai – A. Kupčinskas / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Bagdonas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 113, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.18 val.).

 

 

11.18 val.

SVARSTYTA. Kelių įstatymo Nr. I-891 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3016(2) (teikėjai – G. Kindurys / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Bagdonas.

Papildomo – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas V. Kanopa.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 115, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 115 Seimo narių (11.19 val.).

 

 

11.20 val.

SVARSTYTA. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3092(2) (teikėjai – A. Bagdonas / 50 Seimo narių) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas M. Skritulskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Bagdonas, J. Razma.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 14. Užsiregistravo 120 Seimo narių (11.23 val.).

 

Replikavo Seimo narys A. Bagdonas.

 

 

11.24 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti sudarymo“ projektas Nr. XIVP-3116(2) (teikėjai – V. Bakas / 36 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Balsuota dėl 3 straipsnio (paskirti šios komisijos pirmininku V. Baką): už – 66, prieš – 25, susilaikė 4. 3 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (11.25 val.).

 

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl 5 straipsnio (komisijos darbo terminas – iki 2024 m. kovo 10 d.): už – 67, prieš – 30, susilaikė 4. 5 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.26 val.).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo projekto kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas, A. Širinskienė, J. Razma, A. Skardžius, R. Lopata, P. Gražulis, K. Masiulis, J. Jarutis.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti sudarymo“. Balsavimo rezultatai: už – 62, prieš – 36, susilaikė 3. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.41 val.).

 

Posėdžio pirmininkė pratęsė balsavimo laiką, kol bus apsvarstyti likę klausimai, kurie buvo numatyti iki balsavimo intervalo pabaigos.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

 

11.42 val.

SVARSTYTA:

1. Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2834(2)VK.

2. Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2835(2)VK.

3. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 23, 25 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2836(2)VK.

4. Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 5, 13, 22, 26, 281, 29, 291, 30, 301, 302, 31, 311, 32 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2837(2)VK.

5. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4, 5, 6, 18, 19, 21, 26, 39 straipsnių pakeitimo ir 101 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2838(2)VK.

6. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 55, 60 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2839(2)VK.

7. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2840(2)VK.

8. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 110 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2841(2)VK.

9. Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 315 ir 319 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2842(2)VK.

10. Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 58, 62 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2843(2)VK.

11. Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. I-270 9, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2844(2)VK.

12. Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 68 ir 104 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2845(2)VK.

13. Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2846(2)VK.

14. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 5, 25, 26, 46, 58, 76, 93 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2847(2)VK.

15. Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2848(2)VK.

16. Civilinio kodekso 2.104 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2849(2)VK.

17. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2850(2)VK.

18. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2851(2)VK.

19. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2852(2)VK.

20. Darbo kodekso 33, 147 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2853(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas dėl projekto Nr. XIVP-2834(2)VK ir jo lydimųjų projektų pateikė šio komiteto pirmininkas R. Juška.

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas dėl projektų Nr. XIVP-2841(2)VK, Nr. XIVP-2842(2)VK ir Nr. XIVP-2849(2)VK pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas.

 

Projekto Nr. XIVP-2834(2)VK pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas R. Juška

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Seimo narių A. Palionio, J. Pinskaus ir M. Puidoko pasiūlymo dėl keičiamo įstatymo 10 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas (taip pat informavo, kad šių Seimo narių kitas pasiūlymas dėl projekto 2 straipsnio yra tiesiogiai susijęs, ir balsavus dėl šio pasiūlymo, nereikia atskirai balsuoti dėl pasiūlymo dėl 2 straipsnio).

Balsuota dėl Seimo narių A. Palionio, J. Pinskaus ir M. Puidoko pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 8, prieš – 33, susilaikė 53. Nepritarta. Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.52 val.).

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo narių A. Palionio, J. Pinskaus ir M. Puidoko abiem pasiūlymams nepritarta.

 

Projekto Nr. XIVP-2835(2)VK pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas R. Juška

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Seimo nario D. Kreivio pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

Seimo nario D. Kreivio pasiūlymui dėl 1 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Seimo nario D. Kreivio pasiūlymo dėl 3 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šį pasiūlymą.

Seimo nario D. Kreivio pasiūlymui dėl 3 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Seimo narės G. Skaistės pasiūlymo dėl 5 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė G. Skaistė.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šį pasiūlymą.

Seimo narės G. Skaistės pasiūlymui dėl 5 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Seimo nario D. Kreivio pasiūlymo dėl 26 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šį pasiūlymą.

Seimo nario D. Kreivio pasiūlymui dėl 26 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 16. Užsiregistravo 101 Seimo narys (11.56 val.).

 

 

11.57 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3202 (teikėjai – R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (pateikimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas R. Juška (prašė šį projektą svarstyti skubos tvarka).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 11. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (12.00 val.).

2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-14. Pritarta bendru sutarimu.

4. Taikyti šiam projektui skubos tvarką. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.01 val.

SVARSTYTA:

1. Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 4, 6 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 291 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3122.

2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3123 (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (pateikimo tęsinys).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja I. Segalovičienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Ošmianskienė, L. Nagienė, A. Gedvilas, E. Pupinis, M. Lingė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, K. Adomaitis.

 

Balsavimas dėl šių projektų – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

12.27 val.

SVARSTYTA:

1. Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3029.

2. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo 302 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3030 (teikėjas – J. Varkalys) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys J. Varkalys.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, K. Adomaitis, A. Dumbrava, V. Valkiūnas, G. Kindurys.

 

Dėl Vyriausybės išvados kalbėjo Seimo nariai: M. Navickienė (siūlė prašyti Vyriausybės išvados), P. Gražulis (nesutiko dėl Vyriausybės išvados).

 

NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr. XIVP-3029 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 3, susilaikė 22. Užsiregistravo 94 Seimo nariai (12.42 val.).

2. Pritarti projektui Nr. XIVP-3030 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 72, prieš – 1, susilaikė 27. Užsiregistravo 101 Seimo narys (12.43 val.).

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-3029 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-3029 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-3030 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-3030 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

7. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

8. Prašyti Vyriausybės išvadų dėl abiejų šių projektų. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 21, susilaikė 13. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (12.45 val.).

 

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, Seimo narys J. Jarutis.

 

 

12.47 val. 

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų skyrimo“ projektas Nr. XIVP-3273 (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Klausė Seimo nariai: V. Ąžuolas, P. Gražulis, A. Skardžius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Šarknickas, D. Kepenis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 110 Seimo narių (12.53 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-07. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys R. Šarknickas.

 

 

12.54 val.

SVARSTYTA:

1. Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 4, 6 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 291 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3122.

2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3123 (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiems projektams po pateikimo: už – 49, prieš – 15, susilaikė 42. Nepritarta. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (12.55 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti balsavo 55, už pasiūlymą juos atmesti – 50. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (12.55 val.).

 

NUTARTA. Grąžinti projektus Nr. XIVP-3122 ir Nr. XIVP-3123 iniciatoriams tobulinti.

 

Replikavo Seimo nariai: J. Jarutis, V. Ąžuolas, E. Gentvilas, L. Kukuraitis, G. Paluckas.

 

Posėdžio pirmininkas pratęsė posėdžio laiką ir balsavimo intervalą, kol bus baigti nagrinėti rytinės darbotvarkės projektai.

 

 

12.59 val.

SVARSTYTA. Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3038(2) (teikėjas – P. Gražulis) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys P. Gražulis.

 

Klausė Seimo nariai: V. Ąžuolas, K. Masiulis, V. Valkiūnas, A. Petrošius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: G. Paluckas, A. Vyšniauskas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 35, prieš – 39, susilaikė 18. Nepritarta. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (13.11 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriui tobulinti balsavo 37, už pasiūlymą jį atmesti – 56. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (13.12 val.).

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIVP-3038(2).

 

Replikavo Seimo nariai: V. Ąžuolas, A. Skardžius, A. Vyšniauskas.

 

 

13.13 val.

SVARSTYTA:

1. Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 6, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3068.

2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3069 (teikėjai – L. Nagienė / 5 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėja – Seimo narė L. Nagienė.

 

Klausė Seimo nariai: K. Adomaitis, V. Ąžuolas, V. Pranckietis, I. Šimonytė, V. Valkiūnas.

 

Balsuota, ar pritarti šiems projektams po pateikimo: už – 35, prieš – 21, susilaikė 27. Nepritarta. Užsiregistravo 83 Seimo nariai (13.31 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti balsavo 42, už pasiūlymą juos atmesti – 41. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 83 Seimo nariai (13.32 val.).

 

NUTARTA. Grąžinti projektus Nr. XIVP-3068 ir Nr. XIVP-3069 iniciatoriams tobulinti.

 

Replikavo Seimo narys V. Ąžuolas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad projektas Nr. XIVP-2467 keliamas į vakarinį posėdį.

 

 

13.33 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys D. Kepenis perskaitė pareiškimą.

Seimo narys A. Skardžius perskaitė pareiškimą.

Seimo narys V. Ąžuolas perskaitė pareiškimą.

 

 

 

 

Posėdis baigtas

 (13.49 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                          Jurgis Razma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                          Rima Staričenkaitė