LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ ĮSTATYMO NR. XIV-196

6, 12, 23 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

2022-12-13 Nr. XIVP–2305

Vilnius

 

Įvertinę teikiamo įstatymo projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Keičiamo Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 21 dalyje “mažos taršos zona” apibrėžiama visų pirma kaip tam tikra teritorija. Vertinamu projektu siūloma nustatyti tokias normų konstrukcijas kaip „mažos taršos zonų rekomendacijos“ (projekto 1 straipsniu siūlomas keičiamo įstatymo 6 straipsnio 4 punktas, 3 straipsniu siūloma 23 straipsnio 15 dalis), „įgyvendina mažos taršos zonas“ (projekto 2 straipsniu siūlomas keičiamo įstatymo 12 straipsnio 2 punktas, 3 straipsniu siūloma 23 straipsnio 15 dalis), 4 straipsniu siūloma 35 straipsnio 7 dalis). Teritorija gali būti nustatoma, bet ne „įgyvendinama“, įgyvendinamas galėtų būti teritorijos režimas/apribojimai/reikalavimai ar pan., taip pat ir tvirtinamos turėtų būti ne teritorijų rekomendacijos, o pavyzdžiui teritorijų nustatymo, teritorijų režimo/apribojimų/reikalavimų įgyvendinimo ar pan. rekomendacijos.

2.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 23 straipsnio 15 dalyje siūloma nustatyti sąlygą, kuriai esant turėtų būti nustatomos mažos taršos zonos – „miestuose, turinčiuose kurorto statusą ir daugiau nei 50 tūkst. gyventojų“. Pagal projekto formuluotę su jungtuku „ir“ turėtų būti taikomos abi šios sąlygos kartu. Kadangi Lietuvoje yra keturi kurortiniai miestai – Birštonas, Palanga, Druskininkai ir Neringa, kurių didžiausiame gyventojų skaičius nesiekia 17 tūkstančių, tai reiškia, kad įstatymo reikalavimas dėl mažos taršos zonų nustatymo  neturėtų būti įgyvendinamas nei viename Lietuvos mieste.

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                                   Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

P. Žukauskas, tel. (8 5) 239 6832, el. p. [email protected]