PASIŪLYMAS

DĖL ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446  9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO (Nr. XIIP-4688(4))

 

 

2017-09-28

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

5

 

Argumentai:

Kadangi siūlomas reglamentavimas paliečia valstybinės žemės nuomininkų interesus, o valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymas užtrunka tam tikrą laikotarpį, asmuo,  raštu išreiškęs pageidavimą išsinuomoti valstybinę žemę, turi lūkestį, kad  su juo sutartis bus sudaroma pagal prašymo pateikimo metu galiojusią tvarką. Atsižvelgiant į tai siūloma nustatyti, kad asmenys iki įstatymo priėmimo pateikę prašymus išsinuomoti valstybinę žemę turėtų tokias pat teises, kaip ir asmenys, sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis iki įstatymo įsigaliojimo

 

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 2 straipsnį 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu prašymas išnuomoti esamiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti reikalingą žemės sklypą valstybinės žemės nuomotojui pateiktas iki šio įstatymo priėmimo, nuomos sutartis sudaroma pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas. Tokiai nuomos sutarčiai taikomi šio straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimai.

 

 


 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                        Andrius Palionis                                                                                                      

                                                                                                             Juozas Rimkus

 

                                                                                                             Andriejus Stančikas

 

                                                                                                             Kazys Starkevičius

 

                                                                                                             Edmundas Pupinis