PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2715

 

2018-10-30

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

    Argumentai:

Įvertinant tai, kad 2019 metais bus  didinami atlyginimai daugeliui  sričių darbuotojų ir siekiant, kad kultūros darbuotojų atlyginimų didėjimas būtų artimai proporcingas kitų sričių darbuotojų atlyginimų didėjimui,

primenant, kad kultūros sritis buvo ir yra įvardinama kaip viena iš prioritetinių sričių,

atkreipiant dėmesį, kad savivaldybių galimybės didinti kultūros darbuotojų atlyginimus yra labai ribotos,

siūlome numatytus Valstybės biudžete asignavimus Kultūros sričiai,  darbuotojų darbo užmokesčiui 2160 tūkst. eurų sumą padidinti  2000 tūkst. Eur.

     Pasiūlymas:

Skirti 2160 4160 tūkst. eurų  kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti;

Lėšų šaltinis:

Gautos  viršplaninės Valstybės biudžeto pajamos arba pajamos iš Valstybės  skolos aptarnavimo mažinimo.

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai:

 

Rima Baškienė

Guoda Burokienė

Vida Ačienė

Aušra Norkienė